ОДЛУКА О ИЗБОРУ ДИРЕКТОРА АГЕНЦИЈЕ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Верзија за штампањеPDF верзија
101/23
29.11.2023

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, члана 31. став 2. Закона о обезбјеђењу квалитета у високом образовању Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 67/20 и 16/23) и члана 58. став 1. алинеја 5. и члана 181. став 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20), на приједлог Владе Републике Српске, Народна скупштина Републике Српске, на Шестој редовној сједници, одржаној 3. новембра 2023. године, донијела је

 

 

ОДЛУКУ

О ИЗБОРУ ДИРЕКТОРА АГЕНЦИЈЕ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 

 

I

 

        Биљана Војводић изабрана је за директора Агенције за високо образовање Републике Српске, на период од пет година.

  

II

 

          Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

 

 

 

 

Број: 02/1-021-1258/23                                                      ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 3. новембар 2023. године                            НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

 

                                                                                 Др Ненад Стевандић