Одлука о избору замјеника предсједника Одбора једнаких могућности

Верзија за штампањеPDF верзија
32/23
20.04.2023

На основу члана 58. став 1. алинеја 6. и члана 181. ст. 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20) Народна скупштина Републике Српске, на Другој редовној сједници, одржаној 29. марта 2023. године, донијела је

 

 

 

О Д Л У К У

о избору замјеника предсједника Одбора једнаких могућности

 

 

I

 

          Андреа Гајић изабрана је за замјеника предсједника Одбора једнаких могућности Народне скупштине Републике Српске.

 

 

II

 

          Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

 

 

 

 

Број: 02/1-021-359/23                                                                                                                                           ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 29. март 2023. године                                                                                                                        НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                                                                                                           Др Ненад Стевандић