Одлука о избору члана Одбора за трговину и туризам Народне скупштине Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија
65/20
28.07.2020

На основу члана 70. став 1. тачка 8. Устава Републике Српске, чл. 56. став 1. алинеја 5., 96, 182. и 186. ст. 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 31/11 и 34/17), а након разматрања Извјештаја Комисије за избор и именовање,  Народна скупштина Републике Српске, на Десетој редовној сједници, одржаној ­2. јула 2020. године, донијела је   с љ е д е ћ у

 

О Д Л У К У

о избору члана Одбора за трговину и туризам

Народне скупштине Републике Српске

 

I

          У Одбор за трговину и туризам Народне скупштине Републике Српске за члана Одбора изабран је Дико Цвијетиновић.

 

II

          Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у  „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

 

 

 

Број: 02/1-021-630/20                                   ПРЕДСЈЕДНИК НАРОДНЕ

Датум: 2. јул 2020. године                                      СКУПШТИНЕ

                                                                              

                                                                 Недељко Чубриловић