Одлука о избору члана Републичке изборне комисије

Верзија за штампањеPDF верзија
57/23
03.07.2023

На основу члана 70. став 1. тачка 8. Устава Републике Српске, члана 58. став 1. алинеја 5. и члана 181. став 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20) и члана 12. Изборног закона Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 34/02, 35/03, 24/04, 19/05, 24/12, 109/12, 45/18 и 18/20) Народна скупштина Републике Српске, на Трећој редовној сједници, одржаној 21. јуна 2023. године, донијела је

 

 

О Д Л У К У

о избору члана Републичке изборне комисије

 

 

 

I

 

Младен Лунић изабран је за члана Републичке изборне комисије.

    

 

 

II

 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

 

 

Број: 02/1-021-695/23                                                       ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 21. јун 2023. године                                    НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

 

                                                                                  Др Ненад Стевандић