ОДЛУКА О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА НЕЗАВИСНОГ ОДБОРА

Верзија за штампањеPDF верзија
101/23
29.11.2023

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, члана 17. Закона о полицији и унутрашњим пословима („Службени гласник Републике Српске“, бр. 57/16, 110/16, 58/19, 82/19 и 55/23) и члана 58. став 1. алинеја 5. и члана 181. став 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20), Народна скупштина Републике Српске, на Шестој редовној сједници, одржаној 3. новембра 2023. године, донијела је

 

 

ОДЛУКУ

О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА НЕЗАВИСНОГ ОДБОРА

 

 

I

 

        За чланове Независног одбора, на период од четири године, изабрани су:

  1. Гојко Павловић,
  2. Јово Марковић,
  3. Жељка Милеуснић,
  4. Миле Тадић,
  5. Лана Оро,
  6. Раденко Вујасин и
  7. Саша Топић.

  

II

 

          Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

 

 

 

 

Број: 02/1-021-1259/23                                                     ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 3. новембар 2023. године                            НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

 

                                                                                 Др Ненад Стевандић