Одлука о потврди мандата народног посланика

Верзија за штампањеPDF верзија
108/23
21.12.2023

На основу члана 58. став 1. алинеја 1. и члана 181. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20) Народна скупштина Републике Српске, на Седмој редовној сједници, одржаној 12. децембра 2023. године, донијела је

 

 

 

О Д Л У К У

о потврди мандата народног посланика

 

 

 

I

 

        Народна скупштина Републике Српске потврђује мандат народног посланика Недељку Гламочаку, додијељен са листе политичког субјекта СДС – СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА.

  

 

II

 

          Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

 

 

 

 

Број: 02/1-021-1439/23                                                      ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 12. децембар 2023. године                          НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

 

                                                                                   Др Ненад Стевандић