ОДЛУКА О ПОТВРЂИВАЊУ ИЗЈАВЕ ЧЛАНА ПРЕДСЈЕДНИШТВА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Верзија за штампањеPDF верзија
57/23
03.07.2023

На основу члана V 2. д) Устава Босне и Херцеговине и члана 181. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20) Народна скупштина Републике Српске, на Деветој посебној сједници, одржаној 27. јуна 2023. године, двотрећинском већином гласова, донијела је

 

 

ОДЛУКУ

О ПОТВРЂИВАЊУ ИЗЈАВЕ ЧЛАНА ПРЕДСЈЕДНИШТВА

 БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 

 

                                                I

 

          Народна скупштина Републике Српске потврђује Изјаву члана Предсједништва Босне и Херцеговине из Републике Српске о проглашењу Закључка за усвајање Акционог плана за испуњавање 14 кључних приоритета из Мишљења Европске комисије о Захтјеву Босне и Херцеговине за чланство у Европској унији, број: 01-50-1-1907-28/23, усвојеног без консензуса на 6. редовној сједници Предсједништва Босне и Херцеговине, одржаној 21. јуна 2023. године, веома штетним по виталне интересе Републике Српске.

 

 

                                                       II

 

          Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

 

 

 

 

Број: 02/1-021-731/23                                                       ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 27. јун 2023. године                                     НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

 

                                                                                   Др Ненад Стевандић