Одлука о потврђивању Изјаве члана Предсједништва Босне и Херцеговине из Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија
94/23
23.10.2023

На основу члана V 2. д) Устава Босне и Херцеговине, члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске и члана 181. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20), Народна скупштина Републике Српске, на Десетој посебној сједници, одржаној 20. октобра 2023. године, двотрећинском већином гласова, донијела је

 

 

ОДЛУКУ

О ПОТВРЂИВАЊУ ИЗЈАВЕ ЧЛАНА ПРЕДСЈЕДНИШТВА

 БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 

 

                                                I

 

          Народна скупштина Републике Српске потврђује Изјаву члана Предсједништва Босне и Херцеговине из Републике Српске о проглашењу Закључка Предсједништва Босне и Херцеговине у поводу ескалације напада органа ентитета Република Српска на темељне одредбе Дејтонског мировног споразума и угрожавања уставноправног поретка државе Босне и Херцеговине, број: 01-50-1-2975-25/23, усвојеног без консензуса на 8. редовној сједници Предсједништва Босне и Херцеговине, одржаној 10. октобра 2023. године, веома штетним по виталне интересе Републике Српске.

 

 

                                                       II

 

          Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

 

 

 

 

Број: 02/1-021-1170/23                                                                                                               ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 20. октобар 2023. године                                                                                         НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                                                                                Др Ненад Стевандић