Одлука о пријевременом ступању на снагу

Верзија за штампањеPDF верзија
103/15
04.12.2015

На основу члана 70. став 1. тачка 2., члана 109. Устава Републике Српске, члана 182. и 186. став 3. Пословника Народне скупштине Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 31/11), Народна скупштина Републике Српске, на Дванаестој посебној сједници одржаној 4. децембра 2015. године, донијела  је сљедећу

 

 

О Д Л У К У

о пријевременом ступању на снагу

 

Члан 1.

 

 У поступку доношења Закона о извршењу Буџета Републике Српске за 2015. годину, утврђено је да постоје нарочито оправдани разлози  да наведени Закон ступи на снагу наредног дана од дана објављивања.

 

Члан 2.

 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у  ''Службеном гласнику Републике Српске''.

 

 

 

 

Број: 02/1-021-1520/15                                              По овлаштењу

Датум: 4. децембар 2015. године              Предсједника Народне скупштине

                                                                                Ненад Стевандић