ОДЛУКА О ПРИЈЕВРЕМЕНОМ СТУПАЊУ НА СНАГУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА 2023. ГОДИНУ

Верзија за штампањеPDF верзија
99/23
14.11.2023

На основу члана 70. став 1. тачка 2. и члана 109. Устава Републике Српске и члана 177. став 2. и члана 181. став 3. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20), Народна скупштина Републике Српске, на Шестој редовној сједници, одржаној 3. новембра 2023. године, донијела је

 

 

ОДЛУКУ

О ПРИЈЕВРЕМЕНОМ СТУПАЊУ НА СНАГУ

ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА 2023. ГОДИНУ

 

 

I

 

          У поступку доношења Закона о измјенама Закона о извршењу Буџета Републике Српске за 2023. годину утврђено је да постоје нарочито оправдани разлози да наведени закон раније ступи на снагу.

 

II

 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у  „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

 

 

 

 

Број: 02/1-021-1253/23                                                     ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 3. новембар 2023. године                            НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

 

                                                                                 Др Ненад Стевандић