Одлука о пријевременом ступању на снагу Закона о непримјењивању одлука Уставног суда Босне и Херцеговине

Верзија за штампањеPDF верзија
60/23
12.07.2023

На основу чл. 70. став 1. тачка 2. и 109. Устава Републике Српске и чл. 177. став 2. и 181. став 3. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20) Народна скупштина Републике Српске, на Осмој посебној сједници, одржаној 27. јуна 2023. године, донијела је

 

 

О Д Л У К У

о пријевременом ступању на снагу

Закона о непримјењивању одлука Уставног суда Босне и Херцеговине

 

 

I

 

          У поступку доношења Закона о непримјењивању одлука Уставног суда Босне и Херцеговине утврђено је да постоје нарочито оправдани разлози да наведени закон ступи на снагу наредног дана од дана објављивања.

 

II

 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у  „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

 

 

 

 

Број: 02/1-021-725/23                                                       ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 27. јун 2023. године                                     НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

 

                                                                                  Др Ненад Стевандић