ОДЛУКА О ПРИЈЕВРЕМЕНОМ СТУПАЊУ НА СНАГУ ОДЛУКЕ О ПОТВРЂИВАЊУ ИЗЈАВЕ ЧЛАНА ПРЕДСЈЕДНИШТВА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Верзија за штампањеPDF верзија
57/23
03.07.2023

На основу члана 70. став 1. тачка 2. и члана 109. Устава Републике Српске и члана 177. став 2. и члана 181. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20) Народна скупштина Републике Српске, на Деветој посебној сједници, одржаној 27. јуна 2023. године, донијела је

 

 

ОДЛУКУ

О ПРИЈЕВРЕМЕНОМ СТУПАЊУ НА СНАГУ

ОДЛУКЕ О ПОТВРЂИВАЊУ ИЗЈАВЕ ЧЛАНА ПРЕДСЈЕДНИШТВА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 

 

                                                I

 

          У поступку доношења Одлуке о потврђивању Изјаве члана Предсједништва Босне и Херцеговине из Републике Српске о проглашењу Закључка за хитно усвајање Споразума о слободи кретања са личним картама на Западном Балкану, Споразума о признавању стручних квалификација доктора медицине, доктора денталне медицине и архитеката у контексту Централноевропског споразума о слободној трговини и Споразума о признавању квалификација високог образовања на Западном Балкану, број: 01-50-1-1907-27/23 усвојеног без консензуса на 6. редовној сједници Предсједништва Босне и Херцеговине, одржаној 21. јуна 2023. године, веома штетним по виталне интересе Републике Српске, утврђено је да постоје нарочито оправдани разлози да наведена одлука ступи на снагу наредног дана од дана објављивања.

 

                                                       II

 

          Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

 

 

 

Број: 02/1-021-728/23                                                        ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 27. јун 2023. године                                     НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

 

                                                                                  Др Ненад Стевандић