ОДЛУКА О ПРИЈЕВРЕМЕНОМ СТУПАЊУ НА СНАГУ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА 2023. ГОДИНУ

Верзија за штампањеPDF верзија
99/23
14.11.2023

На основу члана 109. Устава Републике Српске и члана 181. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20), Народна скупштина Републике Српске, на Шестој редовној сједници, одржаној 3. новембра 2023. године, донијела је

 

 

ОДЛУКУ

О ПРИЈЕВРЕМЕНОМ СТУПАЊУ НА СНАГУ

ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА 2023. ГОДИНУ

 

 

I

 

          У поступку доношења Одлуке о усвајању Ребаланса буџета Републике Српске за 2023. годину утврђено је да постоје нарочито оправдани разлози да наведена одлука ступи на снагу наредног дана од дана објављивања.

 

II

 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у  „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

 

 

 

 

Број: 02/1-021-1251/23                                                          ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 3. новембар 2023. године                               НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

 

                                                                                      Др Ненад Стевандић