ОДЛУКА О РАЗРЈЕШЕЊУ СПОЉНОГ ЧЛАНА ОДБОРА ЗА УСТАВНА ПИТАЊА

Верзија за штампањеPDF верзија
98/23
10.11.2023

На основу члана 58. став 1. и члана 181. ст. 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20) Народна скупштина Републике Српске, на Шестој редовној сједници, одржаној 3. новембра 2023. године, донијела је

 

ОДЛУКУ

О РАЗРЈЕШЕЊУ СПОЉНОГ ЧЛАНА

ОДБОРА ЗА УСТАВНА ПИТАЊА

 

I

          Дарко Радић разријешен је дужности спољног члана Одбора за уставна питања Народне скупштине Републике Српске, на лични захтјев.

 

II

          Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

 

 

 

 

Број: 02/1-021-1260/23                                                      ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 3. новембар 2023. године                            НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

 

                                                                                 Др Ненад Стевандић