ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА 2024. ГОДИНУ

Верзија за штампањеPDF верзија
112/23
29.12.2023

На основу члана 70. став 1. тачка 3. Устава Републике Српске и члана 177. став 2. и члана 181. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20), Народна скупштина Републике Српске, на Седмој редовној сједници, одржаној 14. децембра 2023. године, донијела је

 

ОДЛУКУ

О УСВАЈАЊУ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА 2024. ГОДИНУ

 

I

 

Народна скупштина Републике Српске усваја Буџет Републике Српске за 2024. годину.

 

II

 

          Саставни дио ове одлуке је Буџет Републике Српске за 2024. годину.

 

III

 

Ова одлука објављује се у „Службеном гласнику Републике Српске“, а ступа на снагу 1. јануара 2024. године.

 

 

 

 

Број: 02/1-021-1443/23                                                          ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 14. децембар 2023. године                             НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

 

                                                                                      Др Ненад Стевандић