ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА ФИСКАЛНЕ КОНСОЛИДАЦИЈЕ ЗА ПЕРИОД 2024-2026. ГОДИНЕ

Верзија за штампањеPDF верзија
91/23
20.10.2023

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, члана 8. Закона о фискалној одговорности у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, бр. 94/15 и 62/18), члана 177. став 2. и члана 181. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20), Народна скупштина Републике Српске, на Петој редовној сједници, одржаној 28. септембра 2023. године, донијела је

 

ОДЛУКУ

О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА ФИСКАЛНЕ КОНСОЛИДАЦИЈЕ

ЗА ПЕРИОД 2024-2026. ГОДИНЕ

 

 

I

Народна скупштина Републике Српске усваја Програм фискалне консолидације за период 2024-2026. године.

 

II

          Саставни дио ове одлуке је Програм фискалне консолидације за период 2024-2026. године.

 

III

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

 

 

 

Број: 02/1-021-1056/23                                                     ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 28. септембар 2023. године                         НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

 

                                                                                  Др Ненад Стевандић