Одлука у вези са Приједлогом Стратегије унапређења социјалне заштите дјеце без родитељског старања 2015-2020. година

Верзија за штампањеPDF верзија
93/15
29.10.2015

На основу  члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске,  чланова 182. и 186. став 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 31/11), Народна скупштина Републике Српске на Седмој сједници, одржаној 29. октобра 2015. године, донијела је сљедећу

 

О Д Л У К У

у вези  Приједлога стратегије унапређења социјалне заштите дјеце без родитељског старања  2015 -2020. године

 

I

 

Народна скупштина Републике Српске усваја Стратегију унапређења социјалне заштите дјеце без родитељског старања  2015 -2020. године.

 

II
 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

 

 

 

 

 

Број: 02/1-021-1326/15                                                      ПРЕДСЈЕДНИК

Датум 29. октобар 2015.  године                            НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                         Недељко Чубриловић