ОДЛУКУ О ИМЕНОВАЊУ САВЈЕТА ПЛАНА ЗА ПРАЋЕЊЕ ИЗРАДЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЈЕНЕ „АЕРОДРОМ БАЊА ЛУКА“

Верзија за штампањеPDF верзија
110/15
23.12.2015

На основу члана 70. став 1. тачка 3. Устава Републике Српске, чл. 182. и 186. став 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11), члана 43. став 1. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број 40/13), Народна скупштина Републике Српске на Петнаестој посебној сједници, одржаној 23. децембра 2015. године, донијела је сљедећу

ОДЛУКУ

О ИМЕНОВАЊУ САВЈЕТА ПЛАНА ЗА ПРАЋЕЊЕ ИЗРАДЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЈЕНЕ

АЕРОДРОМ БАЊА ЛУКА

 

I

Именује се Савјет плана за праћење израде Просторног плана подручја посебне намјене „Аеродром Бања Лука“ (у даљем тексту: Савјет плана).

II

У Савјет плана именује се:

 1. Сребренка Голић, предсједник – министар за просторно уређење, грађевинарство и екологију,
 2. др Драган Јевтић, замјеник предсједника – помоћник министра за урбанизам и просторно планирање,
 3. Миладин Гаћановић, члан – помоћник министра за грађевинарство,  
 4. Свјетлана Радусин, члан – помоћник министра за заштиту животне средине,
 5. Сања Даниловић, члан – виши стручни сарадник за урбанизам и просторно планирање – Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију,
 6. Жељка Стојичић, члан – виши стручни сарадник за заштиту природе – Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију,
 7. Бранкица Ивановић, члан – виши стручни сарадник управно-надзорних послова – Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију,
 8. Гачић Оливера, члан - виши стручни сарадник за спортску рекреацију – Министарство породице, омладине и спорта,
 9. Душко Милојевић, члан – виши стручни сарадник за послове локалне самоуправе – Министарство управе и локалне самоуправе,
 10. Дарка Деурић, члан – начелник Одјељења за рударство и геологију – Министарство индустрије, енергетике и рударства,
 11. Весна Вожни, члан – помоћник министра за жељезнички, водни и ваздушни саобраћај – Министарство саобраћаја и веза,
 12. Зоран Падежанин, члан – Министарство здравља и социјалне заштите,
 13. мр Зоран Лукач, члан – помоћник директора за управљање пројектима и међународну сарадњу – Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске,
 14. Алвира Вујиновић, члан – шеф Одсјека за урбанизам и документацију – Град Бања Лука,
 15. Зорица Бојанић, члан – Одјељење за просторно уређење Општине Лакташи,
 16. Велибор Витор, члан – начелник Одјељења за ГИС – Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове,
 17. Горан Милојевић, члан – руководилац Одсјека за конзерваторско-рестаураторске послове – Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа,
 18. мр Борис Марковић, члан – Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Ресор шумарства,
 19. Живка Протић, члан – Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Ресор пољопривреде,
 20. Ненад Ђукић, члан – Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Ресор водопривреде,
 21. Бранка Суботић, члан – виши стручни сарадник за категоризацију у ресору Туризам и угоститељство – Министарство трговине и туризма,
 22. Милан Драгић, члан – „Аеродроми Републике Српске“ а. д. Бања Лука,
 23. Љиљана Пејић Рогић, члан – Јавно предузеће „Путеви Републике Српске“,
 24. Јадранка Иветић, члан – Јавно предузеће „Аутопутеви Републике Српске“,
 25. Драгослав Михајловић, члан – секретар Удружења саобраћаја и веза – Привредна комора Републике Српске,
 26. проф. др Бранкица Милојевић, члан – Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет Универзитета у Бањој Луци,
 27. проф. др Рајко Гњато, члан – Природно-математички факултет Универзитета у Бањој Луци,
 28. Желимир Радишић, члан – Републички завод за статистику,
 29. Марица Ђокић, члан – инспектор – Министарство правде,
 30. Бранислав Радиновић, члан – секретар у Министарству просвјете и културе,
 31. Сњежана Келечевић, члан – Народна скупштина Републике Српске и
 32. Ненад Кузмић, члан – Народна скупштина Републике Српске.

III

Савјет плана прати израду Просторног плана подручја посебне намјене „Аеродром Бања Лука“, те прати вођење јавне расправе и усаглашавање ставова и интереса током израде документа просторног уређења, заузима стручнe ставовe према питањима општег, привредног и просторног развоја подручја за који се документ доноси, заузима стручне ставове у погледу рационалности и квалитета предложених планских рјешења,  те врши и друге послове у складу са чланом 43. став 2. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број 40/13).

IV

Oва одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

Број: 02/1-021-1670/15                                                                                               По овлаштењу

Датум: 23. децембар 2015. године                                                        Предсједника Народне скупштине

                                                                                                                                  др  Ненад Стевандић