Одлуку о усвајању Стратегије надзора над опојним дрогама и сузбијања злоупотребе опојних дрога у Републици Српској од 2016. до 2021. године

Верзија за штампањеPDF верзија
56/16
23.06.2016

На основу  члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске,  чл. 182. и 186. став 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 31/11), Народна скупштина Републике Српске на Тринаестој сједници, одржаној 23. јуна 2016. године, донијела је сљедећу

 

 

 

 

О Д Л У К У

о усвајању  Стратегије надзора над опојним дрогама и сузбијања злоупотребе опојних дрога у Републици Српској од 2016. до 2021. године

 

 

 

I

 

Народна скупштина Републике Српске усваја Стратегију надзора над опојним дрогама и сузбијања злоупотребе опојних дрога у Републици Српској од 2016. до 2021. године.

 

 

 

II
 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

 

 

 

Број: 02/1-021-795/16                                                    ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 23.  јун 2016.  године                                         НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

 

                                                                                 Недељко Чубриловић