О Д Л У К А о пријевременом ступању на снагу Одлуке о избору министра саобраћаја и веза у Влади Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија
13/21
24.02.2021

На основу чл. 70. став 1. тачка 2. и 109. Устава Републике Српске и чл. 177. став 2. и 181. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20) Народна скупштина Републике Српске, на Четрнаестој редовној сједници одржаној 9. фебруара 2021. године, донијела је сљедећу

 

 

О Д Л У К У

о пријевременом ступању на снагу Одлуке о избору министра саобраћаја и веза у Влади Републике Српске

 

 

I

 

         У поступку доношења Одлуке о избору министра саобраћаја и веза у Влади Републике Српске утврђено је да постоје нарочито оправдани разлози да наведена одлука ступи на снагу наредног дана од дана објављивања.

 

II

 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у  „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

 

 

 

Број: 02/1-021-107/21                                                            ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 9. фебруар 2021. године                                      НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                            Недељко Чубриловић