Oдлука о верификацији мандата народном посланику у Народној скупштини Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија
33/19
16.04.2019

На основу члана 70. став 1. тачка 8. Устава Републике Српске, чл. 56. став 1. тачка 1.,  182. и 186. ст. 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11 и 34/17), а након извјештаја Комисије за избор и именовање, Народна скупштина Републике Српске,  на Четвртој редовној сједници,  одржаној 16. априла 2019.  године,   донијела   је  сљедећу 

 

Oдлука

о верификацији мандата народном посланику у

Народној скупштини Републике Српске

 

 

I

 

            Верификује се мандат народном посланику  у Народној скупштини Републике Српске, који му је додијељен као кандидату са листе:

 

 

1. САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА СНСД

  1. Наташа Радуловић

 

 

II

 

            Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у  „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

 

 

Број: 02/1-021-         /19                                                                  ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 16. април 2019. године                                            НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ  

 

                                                                                       Недељко Чубриловић