Закон о измјенама Закона о посебним републичким таксама

Верзија за штампањеPDF верзија
41/05
05.04.2005

Члан 1.

У Закону о посебним републичким таксама (''Службени гласник Републике Српске'', број 8/94, 29/00, 18/01, 22/01, 60-II дио /03) чланови 2а и 2б бришу се.

Члан 2.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику Републике Српске''