Јавне расправе

Нпр. 23.07.2024
Нпр. 23.07.2024
Називsort descending Датум Преузми
З А К Љ У Ч А К у вези са Нацртом закона о Високом судском и тужилачком савјету Републике Српске 22.02.2022 Package icon Nc zakon o VSTS RS-prijedlog narodnih poslanika.zip
Зaкључак у вези са Нацртом закона о основном васпитању и образовању 18.04.2022 Package icon Nc zakon o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (2).zip
ЗАКЉУЧАК У ВЕЗИ СА НАЦРТОМ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О УГОСТИТЕЉСТВУ 29.09.2023 Package icon nacrt_zakona_o_izmj_i_dop_zakona_o_ugostiteljstvu.zip
Закључак у вези са Нацртом закона о измјенама и допунама Закона о високом образовању 23.06.2022 Package icon Nc zakon o izmj i dop Zakona o visokom obrazovanju.zip
Закључак у вези са Нацртом закона о измјенама и допунама Закона о туризму 23.06.2022 Package icon Nc zakon o izmj i dop Zakona o turizmu_0.zip
Закључак у вези са Нацртом закона о измјенама и допунама Кривичног законика Републике Српске 24.03.2023 Package icon Nc zakon o izmj i dop Krivicnog zakonika RS.zip
Закључак у вези са Нацртом закона о привременом издржавању дјеце Републике Српске 23.06.2022 Package icon Nc zakon o privremenom izdrzavanju djece RS.zip
ЗАКЉУЧАК У ВЕЗИ СА НАЦРТОМ ЗАКОНА O ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ 27.05.2024 Package icon nc_zak_o_izmj_i_dop_zak_o_borav_taksi.zip
Закључак у вези са Нацртом закона о допуни Закона о употреби заставе, грба и химне 08.07.2024 Package icon nc_zak_o_dop_zak_o_upotrebi_zastave_grba_i_himne.zip
ЗАКЉУЧАК У ВЕЗИ СА НАЦРТОМ ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ПРИРОДЕ 06.11.2023 Package icon nc_zakon_o_zastiti_prirode.zip

Pages