Други наставак 2. редовне сједнице у уторак, 5. марта, а по окончању почиње Трећа редовна сједница

Датум: 
22.02.2019 - 11:45

Колегијум Народне скупштине Републике Српске одлучио је данас да други наставак 2. редовне сједнице започне у уторак, 5. марта у 10 часова, а одмах по његовом окончању започеће Трећа редовна сједница Народне скупштине за чији дневни ред је предложено 14 тачака.

Посланици ће у другом наставку 2. редовне сједнице разматрати преостале тачке дневног реда:

 1. а)Извјештај Фискалног савјета Републике Српске о раду за период 11.8.2017. – 31.12.2017. године; б)План рада Фискалног савјета Републике Српске са финансијским планом за 2018. годину;
 2. а)Извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о проведеној финансијској ревизији Консолидованог годишњег финансијског извјештаја за кориснике буџета Републике Српске за период 01.01 – 31.12.2017. године; б)Годишњи ревизорски извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске за 2018. годину;
 3. а)Извјештај Републичке комисије за утврђивање сукоба интереса у органима власти Републике Српске о раду за 2017. годину;б)Извјештај Комисије за жалбе о раду за 2017. годину;
 4. Извјештај о раду Правобранилаштва Републике Српске за период од 01.01.2017 до 31.12.2017. године;
 5. Годишњи извјештај Високог судског и тужилачког савјета Босне и Херцеговине за 2017. годину;
 6. Информација о предлагању члана у Државну регулаторну комисију за електричну енергију из Републике Српске;
 7. Приједлог одлуке о усвајању Приједлога просторног плана подручја посебне намјене „Аеродром“ Бања Лука;
 8. Приједлог одлуке о усвајању Зонинг плана подручја посебне намјене „Јањске отоке“ по скраћеном поступку;
 9. Приједлог закључка у вези са увођењем бесплатних уџбеника за све ученике основних школа у Републици Српској – грађанска иницијатива;
 10. Избор и именовање.

 

За Трећу редовну сједницу Колегијум је предложио сљедећи дневни ред: 

 1. Посланичка питања предсједнику Владе Републике Српске;    
 2. Приједлог Програма рада Народне скупштине Републике Српске за 2019. годину;
 3. Приједлог закона о измјенама и допуни Закона о високом образовању - по хитном поступку;
 4. Приједлог закона о Граду Градишка; 
 5. Приједлог закона о измјени и допунама Закона о територијалној организацији Републике Српске;
 6. Нацрт закона о ликвидационом поступку;
 7. Нацрт закона о измјенама Закона о локалној самоуправи;
 8. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о порезу на добит;
 9. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о друштвима за осигурање;
 10. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о унутрашњем платном промету;
 11. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о фискалним касама;
 12. Специјални извјештај Институције Омбудсмана за људска права Босне и Херцеговине о стању у области миграција у Босни и Херцеговини;
 13. Информација о обавезама које за Босну и Херцеговину и Републику Српску проистичу из процеса придруживања Европској унији са прегледом мјера и активности реализованих током 2018. године, те о оствареним резултатима у приближавању прописа Републике Српске прописима Европске уније;
 14. Избор и именовања.