Закључци Одбора за заштиту животне средине о одлагању нуклеарног отпада на Трговској гори

Датум: 
08.06.2023 - 12:15

Одбор за заштиту животне средине Народне скупштине Републике Српске једногласно је усвојио Закључке са  тематске сједнице о питању одлагања радиоактивног и нуклеарног отпада на Трговској гори 

ЗАКЉУЧЦИ

1.       Одбор за заштиту животне средине Народне скупштине Републике Српске сматра да је намјера Републике Хрватске да на територији Трговске горе, општина Двор, на граници са Републиком Српском, односно БиХ изгради одлагалиште радиоактивног отпада и истрошеног нуклеарног горива, апсолутно неприхватљива и недопустива, те и да досадашње активности  институција Републике Српске и БиХ нису зауставиле активности Републике Хрватске у намјери да одлаже радиоактивни и нуклеарни отпад на поменутој  локацији.

2.       Одбор сматра да је намјера Републике Хрватске да одлаже радиоактивни и истрошени нуклеарни отпад на граници са Републиком Српском, односно БиХ уз ријеку Уну прворазредно животно, егзистенцијално, еколошко, здравствено, политичко, економско и безбједоносно питање и да га тако и треба посматрати. Намјера и активности Републике Хрватске у супротности су са  Конвенцијом о процјени околинских утицаја у прекограничном контексту (ЕSPОО), Архуском конвенцијом и другим међународним конвенцијама о заштити животне средине, а што се експлицитно наводи у закључцима Стратегије Правног тима о заштити правног интереса БиХ у вези са планираним складиштем радиоактивног отпада и истрошеног нуклеарног отпада на локацији Трговска гора.

3.       Одбор тражи од надлежних институција Републике Српске и БиХ, односно предсједника Републике Српске, Народне скупштине Републике Српске, Владе Републике Српске и ресорних министарстава, Савјета министара БиХ, Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ, Дома народа Парламентарне скупштине БиХ, Владе Федерације БиХ, а посебно Предсједништва БиХ да интензивирају и координирају активности у циљу спречавања Републике Хрватске да одлаже радиоактивни и истрошени нуклеарни отпад на локацији Трговска гора. Ово подразумијева предузимање свих расположивих политичких, правних и дипломатских активности у складу са одредбама међународног права које иду у прилог Републици Српској и БиХ да оспоре активности Републике Хрватске по овом питању.

4.       Одбор сматра да Предсједништво БиХ, у чијој је искључивој надлежности спољна политика БиХ, треба што прије разматрати Информацију о досадашњим активностима надлежних институција у БиХ, те заузети јасне ставове о овом питању и наложити доношење низа конкретних системских мјера политичке, правне и дипломатске природе, које ће обезбиједити политички договор или правне радње које ће онемогућити Републику Хрватску да одлаже радиоактивни и истрошени нуклеарни отпад на локацији Трговска гора, а о чему ће обавијестити Републику Хрватску, релевантне међународне организације, Европску комисију и Европски парламент.

5.       Одбор позива Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ и Дом народа Парламентарне скупштине БиХ, Зелени клуб (група посланика из парламената БиХ), да усвоје у парламенту БиХ нову резолуцију о противљењу намјерама Републике Хрватске и да о њеном садржају путем својих руководстава и представника упознају највише представнике земаља Европске уније, Европске комисије , Европског парламента, Међународне агенције за атомску енергију (IAEA) и друга међународна тијела и агенције надлежне за ову област.

6.       Одбор подржава рад Правног и Експертског тима и других стручних тијела и организација,  те тражи да се осигурају неопходна средства у буџетима Републике Српске, Федерације БиХ као и буџету БиХ, за њихов даљи рад и активности предвиђене закључцима из Стратегије правне заштите за брзо и ефикасно дјеловање у складу са усвојеним акционим плановима извршних органа на свим нивоима власти.

7.       Одбор сматра да је важно додатно ангажовање невладиних организација које се баве питањима заштите животне средине, стручне и академске заједнице, градова и општина у сливу ријеке Уне у креирању и вођењу информативне кампање, а посебно у јавним медијима, као и свих других облика изражавања незадовољства и неслагања са намјером Републике Хрватске по овом питању. 

8.       Одбор тражи од Владе Републике Српске да припреми информацију о активностима надлежних институција Републике Српске и БиХ, у циљу спречавања Републике Хрватске да одлаже радиоактивни и истрошени нуклеарни отпад на локацији Трговска гора и предложи нову резолуцију Народној скупштини Републике Српске о противљењу изградњи одлагалишта на локацији Трговска гора, општина Двор, Република Хрватска и упути у скупштинску процедуру на расправу, јер је посљедњи пут Народна скупштина Републике Српске о овом питању расправљала 23. децембра 2015. године. 

9.       Одбор за заштиту животне средине доставља Информацију са тематске сједнице предсједнику Народне скупштине Републике Српске и свим учесницима тематске сједнице. Одбор за заштиту животне средине предлаже предсједнику Народне скупштине Републике Српске да због значаја ове теме, закључке Одбора достави: предсједнику Републике Српске, Влади Републике Српске, Предсједништву БиХ, Представничком дом Парламентарне скупштине БиХ, Дому народа Парламентарне скупштине БиХ, Савјету министара БиХ и Влади Федерације БиХ.