Народна скупштина на Дванаестој посебној сједници усвојила Нацрт изборног закона Републике Српске

Датум: 
29.03.2024 - 02:30

Народна скупштина Републике Српске ноћас је на Дванаестој посебној сједници усвојила Нацрт изборног закона Републике Српске – приједлог народних посланика.

Усвојен је Закључак Клуба посланика СНСД о упућивању Нацрта изборног закона Републике Српске на јавну расправу, која ће бити спроведена у року од 15 дана.

З А К Љ У Ч А К

            у вези Нацрта изборног закона Републике Српске

  1. Народна скупштина Републике Српске одлучила је да се Нацрт Изборног закона Републике Српске упути на јавну расправу, јер се наведеним нацртом закона уређују питања која су од посебног значаја за грађане и о којима је неопходно да се консултују органи, организације, научне и стручне институције и заинтересовани грађани.
  2. Нацрт закона објављен је на интернет страници Народне скупштине Републике Српске www.narodnaskupstinars.net.
  1. Јавна расправа биће спроведена у року од 15 дана.
  1. За организовање и спровођење јавне расправе задужује се Министарство управе и локалне самоуправе,  које се истовремено обавезује да достави Народној скупштини, уз приједлог закона, извјештај о резултатима јавне расправе са мишљењима и приједлозима изнесеним у истој.
  1. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику Републике Српске“, једним дневним новинама и на интернет страници Народне скупштине Републике Српске.

 

Предсједник Народне скупштине Републике Српске др Ненад Стевандић окончао је рад Дванаесте посебне сједнице.