Narodna skupština na Dvanaestoj posebnoj sjednici usvojila Nacrt izbornog zakona Republike Srpske

Datum: 
29.03.2024 - 02:30

Narodna skupština Republike Srpske noćas je na Dvanaestoj posebnoj sjednici usvojila Nacrt izbornog zakona Republike Srpske – prijedlog narodnih poslanika.

Usvojen je Zaključak Kluba poslanika SNSD o upućivanju Nacrta izbornog zakona Republike Srpske na javnu raspravu, koja će biti sprovedena u roku od 15 dana.

Z A K Lj U Č A K

            u vezi Nacrta izbornog zakona Republike Srpske

  1. Narodna skupština Republike Srpske odlučila je da se Nacrt Izbornog zakona Republike Srpske uputi na javnu raspravu, jer se navedenim nacrtom zakona uređuju pitanja koja su od posebnog značaja za građane i o kojima je neophodno da se konsultuju organi, organizacije, naučne i stručne institucije i zainteresovani građani.
  2. Nacrt zakona objavljen je na internet stranici Narodne skupštine Republike Srpske www.narodnaskupstinars.net.
  1. Javna rasprava biće sprovedena u roku od 15 dana.
  1. Za organizovanje i sprovođenje javne rasprave zadužuje se Ministarstvo uprave i lokalne samouprave,  koje se istovremeno obavezuje da dostavi Narodnoj skupštini, uz prijedlog zakona, izvještaj o rezultatima javne rasprave sa mišljenjima i prijedlozima iznesenim u istoj.
  1. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom glasniku Republike Srpske“, jednim dnevnim novinama i na internet stranici Narodne skupštine Republike Srpske.

 

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske dr Nenad Stevandić okončao je rad Dvanaeste posebne sjednice.