Народна скупштина на 22. редовној сједници усвојила шест закона, девет нацрта закона, Информацију о дугу и Консолидовани извјештај о извршењу Буџета Републике Српске, наставак засједања 5. јула у 10 часова

Датум: 
23.06.2022 - 10:30

Народна скупштина Републике Српске данас је у Дану за гласање првог наставка 22. редовне сједнице усвојила шест закона, девет нацрта закона, Информацију о дугу са стањем на дан 31. 12. 2021. године и Консолидовани извјештај о извршењу Буџета Републике Српске за период 1.1 - 31. 12. 2021. године.

Усвојени су наведени закони: Закон о основном васпитању и образовању, уз прихваћени амандман,  Закон о геолошким истраживањима, уз прихваћени амандман, Закон о измјени и допунама Закона о тржишту хартија од вриједности, Закон о измјенама и допунама Закона о инвестиционим фондовима, Закон о  измјенама и допунама Закона о заштити становништва од заразних болести и Закон о измјенама и допунама Закона о предшколском васпитању и образовању.  

Усвојени су наведени нацрти закона: Нацрт породичног закона, уз прихваћени Закључак о упућивању у јавну расправу, Нацрт закона о привременом издржавању дјеце Републике Српске, уз прихваћени Закључак о упућивању у јавну расправу, Нацрт закона о обавезном здравственом осигурању, уз прихваћени Закључак о упућивању у стручну расправу, Нацрт закона о метрологији у Републици Српској, Нацрт закона о стандардизацији у Републици Српској, Нацрт закона о измјени и допуни Закона о обезбјеђењу квалитета у високом образовању Републике Српске, Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о високом образовању, уз прихваћени Закључак о упућивању у јавну расправу, Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о енергетици и Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о туризму.

Народна скупштина није усвојила Нацрт закона о политичким странкама Републике Српске – приједлог народног посланика Перице Бундала.

Други наставак засједања 22. редовне сједнице Народне скупштине Републике Српске заказан је за уторак, 5. јул 2022. године, са почетком у 10 часова.

Преостале тачке дневног реда 22. редовне сједнице:

  • - Извјештај о раду Министарства унутрашњих послова Републике Српске за 2021. годину;
  • - Извјештај о раду и финансијски извјештај Комисије за концесије Републике Српске за 2021. годину;
  • - Извјештај о раду са финансијским извјештајем Агенције за високо образовање Републике Српске за 2021. годину;
  • - Извјештај о раду и извршењу Ребаланса финансијског плана - Буџета ЈУ Фонд солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству за период 1. 1 - 31. 12. 2021. године;
  • - Извјештај о извршењу Плана рада и финансијског плана Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске за период 1. 1 - 31. 12. 2021. године;
  • - Годишњи извјештај о резултатима активности Институције омбудсмена за људска прва Босне и Херцеговине за 2021. годину;
  • - Приједлог одлуке о усвајању Зонинг плана подручја посебне намјене „Хашани“ по скраћеном поступку;
  • - Приједлог одлуке о усвајању зонинг планова урбаних зона подручја посебне намјене „Клековача“;
  • - Избор и именовања.

Народна скупштина Републике Српске усвојила је у првом дијелу 22. редовне сједнице Ребаланс буџета Републике Српске за 2022. годину и 13 закона.

Десет закона усвојено је по хитном поступку, и то: Закон о измјенама и допунама Закона о извршењу буџета Републике Српске за 2022. годину, Закон о платама и накнадама судија и јавних тужилаца у Републици Српској, Закон о допуни Закона о подстицајима у привреди Републике Српске, Закон о заштити, очувању и употреби језика српског народа и ћириличког писма, Закон о измјени Закона о Фонду за развој и запошљавање Републике Српске, Закон о допунама Закона о запошљавању страних држављана и лица без држављанства, Закон о измјени Закона о порезу на доходак, Закон о измјени и допунама Закона о доприносима, Закон о измјенама и допуни Закона о републичкој управи и Закон о измјенама и допунама Закона о жељезницама Републике Српске.

У редовној процедури усвојени су: Закон о здравственој заштити, Закон о здравственој документацији и евиденцијама у области здравства и Закон о аудио-визуелним дјелатностима.

Ребаланс буџета Републике Српске за 2022. годину и Закон о измјенама и допунама Закона о извршењу буџета Републике Српске за 2022. годину усвојени су 31. маја одмах по окончању расправе о овим тачкама на захтјев Владе Републике Српске.