Narodna skupština na 22. redovnoj sjednici usvojila šest zakona, devet nacrta zakona, Informaciju o dugu i Konsolidovani izvještaj o izvršenju Budžeta Republike Srpske, nastavak zasjedanja 5. jula u 10 časova

Datum: 
23.06.2022 - 10:30

Narodna skupština Republike Srpske danas je u Danu za glasanje prvog nastavka 22. redovne sjednice usvojila šest zakona, devet nacrta zakona, Informaciju o dugu sa stanjem na dan 31. 12. 2021. godine i Konsolidovani izvještaj o izvršenju Budžeta Republike Srpske za period 1.1 - 31. 12. 2021. godine.

Usvojeni su navedeni zakoni: Zakon o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, uz prihvaćeni amandman,  Zakon o geološkim istraživanjima, uz prihvaćeni amandman, Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o tržištu hartija od vrijednosti, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o investicionim fondovima, Zakon o  izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju.  

Usvojeni su navedeni nacrti zakona: Nacrt Porodičnog zakona, uz prihvaćeni Zaključak o upućivanju u javnu raspravu, Nacrt zakona o privremenom izdržavanju djece Republike Srpske, uz prihvaćeni Zaključak o upućivanju u javnu raspravu, Nacrt zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju, uz prihvaćeni Zaključak o upućivanju u stručnu raspravu, Nacrt zakona o metrologiji u Republici Srpskoj, Nacrt zakona o standardizaciji u Republici Srpskoj, Nacrt zakona o izmjeni i dopuni Zakona o obezbjeđenju kvaliteta u visokom obrazovanju Republike Srpske, Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju, uz prihvaćeni Zaključak o upućivanju u javnu raspravu, Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o energetici i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o turizmu.

Narodna skupština nije usvojila Nacrt zakona o političkim strankama Republike Srpske – prijedlog narodnog poslanika Perice Bundala.

Drugi nastavak zasjedanja 22. redovne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske zakazan je za utorak, 5. jul 2022. godine, sa početkom u 10 časova.

Preostale tačke dnevnog reda 22. redovne sjednice:

  • Izvještaj o radu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske za 2021. godinu;
  • Izvještaj o radu i finansijski izvještaj Komisije za koncesije Republike Srpske za 2021. godinu;
  • Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem Agencije za visoko obrazovanje Republike Srpske za 2021. godinu;
  • Izvještaj o radu i izvršenju Rebalansa finansijskog plana - Budžeta JU Fond solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu za period 1. 1 - 31. 12. 2021. godine;
  • Izvještaj o izvršenju Plana rada i finansijskog plana Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske za period 1. 1 - 31. 12. 2021. godine;
  • Godišnji izvještaj o rezultatima aktivnosti Institucije ombudsmena za ljudska prva Bosne i Hercegovine za 2021. godinu;
  • Prijedlog odluke o usvajanju Zoning plana područja posebne namjene „Hašani“ po skraćenom postupku;
  • Prijedlog odluke o usvajanju zoning planova urbanih zona područja posebne namjene „Klekovača“;
  • Izbor i imenovanja.

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je u prvom dijelu 22. redovne sjednice Rebalans budžeta Republike Srpske za 2022. godinu i 13 zakona.

Deset zakona usvojeno je po hitnom postupku, i to: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju budžeta Republike Srpske za 2022. godinu, Zakon o platama i naknadama sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj, Zakon o dopuni Zakona o podsticajima u privredi Republike Srpske, Zakon o zaštiti, očuvanju i upotrebi jezika srpskog naroda i ćiriličkog pisma, Zakon o izmjeni Zakona o Fondu za razvoj i zapošljavanje Republike Srpske, Zakon o dopunama Zakona o zapošljavanju stranih državljana i lica bez državljanstva, Zakon o izmjeni Zakona o porezu na dohodak, Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o doprinosima, Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o republičkoj upravi i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o željeznicama Republike Srpske.

U redovnoj proceduri usvojeni su: Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva i Zakon o audio-vizuelnim djelatnostima.

Rebalans budžeta Republike Srpske za 2022. godinu i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju budžeta Republike Srpske za 2022. godinu usvojeni su odmah po okončanju rasprave o ovim tačkama na zahtjev Vlade Republike Srpske.