Народна скупштина у наставку 18. редовне сједнице усвојила више извјештаја и информација о раду републичких институција

Датум: 
07.10.2021 - 10:45

Народна скупштина Републике Српске усвојила је данас Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о Пензијском резервном фонду Републике Српске, двије одлуке и више извјештаја и информација о раду републичких институција, чиме је окончана 18. редовна сједница.  

Усвојен је Програм фискалне консолидације, Одлука о измјени Одлуке о износу гаранција које може издати Република Српска у 2021. години и Одлука о изради зонинг планова урбаних зона подручја посебне намјене „Kлековача“.

Народна скупштина усвојила је и Информацију о дугу са стањем на дан 31. 12. 2020. године и Извјештај Одбора за борачко-инвалидску заштиту о одржаној тематској сједници под називом „Стање у области борачко-инвалидске заштите у Републици Српској“ уз усвојене Закључке скупштинског Одбора за борачко-инвалидску заштиту.

Усвојени су извјештаји Фискалног савјета Републике Српске: Извјештај Фискалног савјета  о спровођењу Закона о  фискаланој одговорности у Републици Српској за 2020. годину и Извјештај о раду  за период 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020. године, те Извјештај о стању у банкарском систему Републике Српске за период 01.01.2020. - 31.12.2020. године и Извјештај о пословању и резултатима рада са финансијским извјештајем Агенције за банкарство Републике Српске за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. године.

Народна скупштина данас је у првом наставку 18. редовне сједнице усвојила извјештаје Агенције за осигурање Републике Српске и то: Извјештај о стању сектора осигурања у Републици Српској за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. године, Извјештај о раду Агенције  а период од  01.01.2020. до 31.12.2020. године и Извјештај о финансијском пословању Агенције за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. године.

Усвојени су и извјештаји Комисије за хартије од вриједности Републике Српске: Извјештај о стању на тржишту хартија од вриједности за 2020. годину, Извјештај о раду Комисије  за 2020. годину и  Извјештај о финансијском пословању за период 01.01. – 31.12.2020. године.

Парламент је усвојио и Извјештај Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске о раду за 2020. годину и Извјештај о раду и пословању Гарантног фонда Републике Српске а.д. Бања Лука за 2020. годину.

Народна скупштина примила је к знању Извјештај  о проведеној финансијској ревизији Консолидованог годишњег финансијског извјештаја за кориснике буџета Републике Српске за период 01.01.-31.12.2020. године и усвојила Годишњи ревизорски извјештај за 2021. годину.

Усвојени су и  Извјештај o раду Републичке комисије за утврђивање сукоба интереса у органима власти Републике Српске о раду за 2020. годину и Извјештај Комисије за жалбе о раду за период 01.01. – 31.12.2020. годину.

Народна скупштина изабрала је Милимира Говедарицу за правобраниоца Републике Српске на мандат од четири године, а за замјеника правобраниоца са сједиштем у Требињу Зорана Сорајића. Изабран је и Програмски савјет Радио-телевизије Републике Српске.  

Народна скупштина Републике Српске у првом дијелу 18. редовне сједнице, 30. септембра, усвојила је Ребаланс Буџета Републике Српске за 2021. годину и Закон о измјенама Закона о извршењу буџета Републике Српске за 2021. годину.

Посланици су усвојили и Закон о измјенама Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске, Закон о измјени и допунама Уредбе са законском снагом о Фонду солидарности за обнову Републике Српске и Закон о измјени и допуни Уредбе са законском снагом о Компензационом фонду Републике Српске.

Народна скупштина усвојила је Закон о заштити од узнемиравања на раду уз два амандмана која су постала саставни дио закона, Закон о измјени Закона о сјемену пољопривредног биља и Закон о измјенама и допунама Закона о заштити потрошача у Републици Српској.

Усвојени су и сљедећи нацрти закона: Нацрт закона о фискализацији, који је упућен у јавну расправу у трајању од 60 дана, Нацрт закона о обновљивим изворима енергије, који је упућен у јавну расправу у трајању од 30 дана, Нацрт закона о образовању одраслих, који је упућен у јавну расправу у трајању од 30 дана, Нацрт закона о музејској дјелатности и Нацрт закона о допуни Закона о Фонду за развој и запошљавање Републике Српске.