Народна скупштина 15. септембра о Приједлогу закона о заштити, очувању и употреби језика српског народа и ћириличког писма

Датум: 
10.09.2021 - 13:15

Колегијум Народне скупштине Републике Српске одлучио је данас да ће  21. посебна сједница Народне скупштине Републике Српске бити одржана у сриједу, 15. 9. 2021, са почетком у 12 часова са једном тачком дневног реда: Приједлог закона о заштити, очувању и употреби језика српског народа и ћириличког писма, по хитном поступку.

Колегијум је одлучио да 18. редовна сједница Народне скупштине Републике Српске, на чијем се предложеном дневном реду налази 28 тачака, започне у уторак, 28. 9. 2021, у 10 часова.   

Приједлог дневног реда 18. редовне сједнице:

1.         Посланичка питања предсједнику Владе Републике Српске;

2.         Приједлог ребаланса Буџета Републике Српске за 2021. годину - по хитном поступку;

3.         Приједлог закона о измјенама Закона о извршењу Буџета Републике Српске за 2021. годину - по хитном поступку;

4.         Приједлог закона о измјенама Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске - по хитном поступку;

5.         Приједлог закона о заштити од узнемиравања на раду;

6.         Приједлог закона о измјени Закона о сјемену пољопривредног биља;

7.         Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о заштити потрошача у Републици Српској;

8.         Нацрт закона о фискализацији;

9.         Нацрт закона о обновљивим изворима енергије;

10.       Нацрт закона о образовању одраслих;

11.       Нацрт закона о музејској дјелатности;

12.       Нацрт закона о допуни Закона о Фонду за развој и запошљавање Републике Српске;

13.       Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о Пензијском резервном фонду Републике Српске;

14.       Програм фискалне консолидације;

15.       Приједлог одлуке о измјени Одлуке о износу гаранција које може издати Република Српска у 2021. години;

16.       Приједлог одлуке о изради зонинг планова урбаних зона подручја посебне намјене „Клековача“;

17.       Приједлог Одлуке о разрјешењу потпредсједника Народне скупштине Републике Српске господина Дениса Шулића - приједлог народног посланика Небојше Вукановића;

18.       Информација о дугу са стањем на дан 31. 12. 2020. године;

19.       Извјештај Одбора за борачко-инвалидску заштиту о одржаној тематској сједници под називом „Стање у области борачко-инвалидске заштите у Републици Српској“;

20.       Извјештаји Фискалног савјета Републике Српске:

а) Извјештај Фискалног савјета Републике Српске о спровођењу Закона о фискаланој одговорности у Републици Српској за 2020. годину;

  б) Извјештај о раду Фискалног савјета Републике Српске за период 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020. године;

21.       Извјештај о стању у банкарском систему Републике Српске за период 1. 1. 2020 - 31. 12. 2020. године и Извјештај о пословању и резултатима рада са финансијским извјештајем Агенције за банкарство Републике Српске за период од 1. 1. 2020 - 31. 12. 2020. године;

22.       Извјештаји Агенције за осигурање Републике Српске:

а) Извјештај о стању сектора осигурања у Републици Српској за период 1. 1. 2020 - 31. 12. 2020. године;

     б) Извјештај о раду Агенције за осигурање Републике Српске за период

         1. 1. 2020 - 31. 12. 2020. године;

  в) Извјештај о финансијском пословању Агенције за осигурање Републике  

      Српске за период 1. 1. 2020 - 31. 12. 2020. године;

23.       Извјештаји Комисије за хартије од вриједности Републике Српске:

а) Извјештај Комисије за хартије од вриједности Републике Српске о стању на тржишту хартија од вриједности за 2020. годину;

б) Извјештај о раду Комисије за хартије од вриједности Републике Српске за 2020. годину;

в) Извјештај Комисије за хартије од вриједности Републике Српске

    о финансијском пословању за период 1. 1 – 31. 12. 2020. године;

24.       Извјештај Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске о раду за 2020. годину;

25.       Извјештај о раду и пословању Гарантног фонда Републике Српске а.д. Бања Лука за 2020. годину;

26.       Извјештаји Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске:

а) Извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о проведеној финансијској ревизији Консолидованог годишњег финансијског извјештаја за кориснике буџета Републике Српске за период 1. 1 - 31. 12. 2020. године;

б) Годишњи ревизорски извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске за 2021. годину;

27.       а) Извјештај о раду Републичке комисије за утврђивање сукоба интереса у  органима власти Републике Српске о раду за 2020. годину;

    б) Извјештај Комисије за жалбе о раду за период 1. 1 – 31. 12. 2020. годинe;

  28. Избор и именовања.