Narodna skupština 15. septembra o Prijedlogu zakona o zaštiti, očuvanju i upotrebi jezika srpskog naroda i ćiriličkog pisma

Datum: 
10.09.2021 - 13:15

Кolegijum Narodne skupštine Republike Srpske odlučio je danas da će  21. posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske biti održana u srijedu, 15. 9. 2021, sa početkom u 12 časova sa jednom tačkom dnevnog reda: Prijedlog zakona o zaštiti, očuvanju i upotrebi jezika srpskog naroda i ćiriličkog pisma, po hitnom postupku.

Кolegijum je odlučio da 18. redovna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, na čijem predloženom dnevnom redu se nalazi 28 tačaka, započne u utorak, 28. 9. 2021, u 10 časova.   

Prijedlog dnevnog reda 18. redovne sjednice:

1.         Poslanička pitanja predsjedniku Vlade Republike Srpske;

2.         Prijedlog rebalansa Budžeta Republike Srpske za 2021. godinu - po hitnom postupku;

3.         Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o izvršenju Budžeta Republike Srpske za 2021. godinu - po hitnom postupku;

4.         Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske - po hitnom postupku;

5.         Prijedlog zakona o zaštiti od uznemiravanja na radu;

6.         Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o sjemenu poljoprivrednog bilja;

7.         Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača u Republici Srpskoj;

8.         Nacrt zakona o fiskalizaciji;

9.         Nacrt zakona o obnovljivim izvorima energije;

10.       Nacrt zakona o obrazovanju odraslih;

11.       Nacrt zakona o muzejskoj djelatnosti;

12.       Nacrt zakona o dopuni Zakona o Fondu za razvoj i zapošljavanje Republike Srpske;

13.       Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Penzijskom rezervnom fondu Republike Srpske;

14.       Program fiskalne konsolidacije;

15.       Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o iznosu garancija koje može izdati Republika Srpska u 2021. godini;

16.       Prijedlog odluke o izradi zoning planova urbanih zona područja posebne namjene „Кlekovača“;

17.       Prijedlog Odluke o razrješenju potpredsjednika Narodne skupštine Republike Srpske gospodina Denisa Šulića - prijedlog narodnog poslanika Nebojše Vukanovića;

18.       Informacija o dugu sa stanjem na dan 31. 12. 2020. godine;

19.       Izvještaj Odbora za boračko-invalidsku zaštitu o održanoj tematskoj sjednici pod nazivom „Stanje u oblasti boračko-invalidske zaštite u Republici Srpskoj“;

20.       Izvještaji Fiskalnog savjeta Republike Srpske:

a) Izvještaj Fiskalnog savjeta Republike Srpske o sprovođenju Zakona o fiskalanoj odgovornosti u Republici Srpskoj za 2020. godinu;

  b) Izvještaj o radu Fiskalnog savjeta Republike Srpske za period 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020. godine;

21.       Izvještaj o stanju u bankarskom sistemu Republike Srpske za period 1. 1. 2020 - 31. 12. 2020. godine i Izvještaj o poslovanju i rezultatima rada sa finansijskim izvještajem Agencije za bankarstvo Republike Srpske za period 1. 1. 2020 - 31. 12. 2020. godine;

22.       Izvještaji Agencije za osiguranje Republike Srpske:

a) Izvještaj o stanju sektora osiguranja u Republici Srpskoj za period  1. 1. 2020 - 31. 12. 2020. godine;

     b) Izvještaj o radu Agencije za osiguranje Republike Srpske za period

         1. 1. 2020 - 31. 12. 2020. godine;

  v) Izvještaj o finansijskom poslovanju Agencije za osiguranje Republike  

      Srpske za period 1. 1. 2020 - 31. 12. 2020. godine;

23.       Izvještaji Кomisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske:

a) Izvještaj Кomisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske o stanju na tržištu hartija od vrijednosti za 2020. godinu;

b) Izvještaj o radu Кomisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske za 2020. godinu;

v) Izvještaj Кomisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske

    o finansijskom poslovanju za period 1. 1 – 31. 12. 2020. godine;

24.       Izvještaj Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske o radu za 2020. godinu;

25.       Izvještaj o radu i poslovanju Garantnog fonda Republike Srpske a.d. Banja Luka za 2020. godinu;

26.       Izvještaji Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske:

a) Izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o provedenoj finansijskoj reviziji Кonsolidovanog godišnjeg finansijskog izvještaja za korisnike budžeta Republike Srpske za period 1. 1 - 31. 12. 2020. godine;

b) Godišnji revizorski izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske za 2021. godinu;

27.       a) Izvještaj o radu Republičke komisije za utvrđivanje sukoba interesa u  organima vlasti Republike Srpske o radu za 2020. godinu;

    b) Izvještaj Кomisije za žalbe o radu za period 1. 1 – 31. 12. 2020. godine;

  28. Izbor i imenovanja.