Одбор за уставна питања: Захтјев дијела Клуба Бошњака у Вијећу народа неоснован и мериторно неоснован због погрешног тумачења Устава БиХ

Датум: 
16.02.2021 - 10:45

Одбор за уставна питања Народне скупштине Републике Српске данас је утврдио одговор Уставном суду БиХ на захтјев седам делегата у Клубу Бошњака у Вијећу народа Републике Српске за оцјену уставности члана 15. став 1. тачка 16. и члана 31. Закона о републичкој управи у смислу усклађености за Уставом БиХ.

Одбор истиче да је наведени захтјев дијела Клуба Бошњака у Вијећу народа неоснован и да га је Уставни суд БиХ, прије свега, због непостојања активне легитимације требао одбаци, као и да је захтјев мериторно неоснован због погрешног тумачења Устава БиХ.

Подносиоци захтјева покушавају погрешно представити да је оспореним чланом Закона о републичкој управи прекршен Устав БиХ у области спољне политике, губећи из вида да Устав БиХ чланом III/2 дефинише надлежност ентитета за склапање споразума са државама и међународним организацијама.

С тим у вези надлежности прописане у оспореним члановима Закона о републичкој управи, односно дјеловање Министарства за европске интеграције и међународну сарадњу Републике Српске су у складу са Уставом БиХ и у потпуности су конхерентне са спољном политиком БиХ и међународним системом успостављеним у оквиру Савјета Европе, а посебно са обавезама које је БиХ преузела закључењем Споразума о стабилизацији и придруживању. Ниједна одбредба Устава БиХ не забрањује Републици Српској да има пуно право да ступа у међународне односе на регионалном нивоу и да одржава међународну сарадњу.

Одбор за уставна питања сматра да је апсурдно потенцирање и указивање на промјену назива Министарства за европске интеграције и међународну сарадњу и условљавање промјене назива промјеном надлежности, јер радом Министарства није нарушен суверенитет уставних надлежности БиХ, него су, напротив, оне потврђене.

Одбор за уставна питања Народне скупштине Републике Српске утврдио је и четири одговора Уставном суду Републике Српске, који се тичу предмета за оцјену уставности.

Одбор за уставна питања утврдио је одговоре Уставном суду Републике Српске који се односе на оцјењивање уставности члана 12. став 3. Закона о основном васпитања и образовању, члана 3. став 1. и 2. и члана 6. став 1. Закона о накнадама за вршење услуга премјера и коришћење података катастра непокретности и катастра земљишта, те члана 8. став 5, члана 62. став 2. и члана 120. став 1. и 2. Закона о уређењу простора и грађењу.

Одбор је утврдио одговор Уставном суду Републике Српске и на наводе из иницијативе за оцјену уставности члана 30. став 4. Породичног закона.  

Сједницом Одбора предсједавао је предсједник Одбора и предсједник Народне скупштине Недељко Чубриловић.