Одржана стручна расправа о Нацрту закона о измјенама и допунама Закона о друштвима за осигурање

Датум: 
08.04.2019 - 11:45

Одбор за финансије и буџет Народне скупштине Републике Српске организовао је данас у просторијама парламента, стручну расправу о Нацрту закона о измјенама и допунама Закона о друштвима за осигурање, чији предлагач је Влада Републике Српске.

Током расправе је истакнуто да је намјера предлагача овог закона да се домаћа регулатива и добра пракса земаља у окружењу, као и релевантни прописи и стандарди Европске уније уграде у постојећу законску регулативу, те прилагоде правном систему и условима домаћег финансијског тржишта.

Потпредсједница Народне скупштине Републике Српске и предсједница Одбора за финансиеј и буџет Жељка Стојичић истакла је да је циљ ове стручне расправе да народни посланици добију потребне информације, стручна мишљења и приједлоге стручне јавности о предложеним измјенама и допунама Закона о друштвима за осигурање који је у скупштинској процедури.

Она је нагласила да ће Одбор усвојити извјештај који ће бити достављен предлагачу закона.

Прије тога, стручна јавност ће доставити мишљења и приједлоге измјена и допуна Закона о друштвима за осигурање Одбору за финансије и буџет.

Разлози за доношење овог закона садржани у потреби веће заштите корисника осигурања и инвеститора у овој области, путем доградње корпоративног управљања и јачања  основног капитала друштава за осигурање, као и појачавања надзора над радом друштва за осигурање, наведено је у образложењу акта.

Овим нацртом прецизиран је статус и начин рада филијале друштва за осигурање из Федерације БиХ, која послује на територији Републике Српске као и њених нижих организационих дијелова, а у складу са измјеном појма филијала.

Предложено је повећање основног капитала друштава, у двије фазе, у циљу припреме друштава за увођење либерализације цијена осигурања од аутоодговорности. Ово повећање основног капитала пратило је и повећање гарантног фонда друштава за осигурање.

У стручној расправи учествовали су представници Министарства финансија Републике Српске, Републичког секретаријата за законодавство, Агенције за осигурање Републике Српске, Комисије за хартије од вриједности Републике Српске, Бањалучке берзе, Привредне коморе Републике Српске, те невладиних организација.