Одржана 17. сједница Савјета националних мањина Републике Српске

Датум: 
25.03.2019 - 14:45

Седамнаеста сједница Савјета националних мањина Републике Српске одржана је 21. марта 2019. године у просторијама Народне скупштине Републике Српске.

Присуствовало је девет чланова Савјета: Весна Темелкоска Вуковић, предсједница, Тонко Јанковић, замјеник, Јадранка Латиновић, Ласло Тот-Бојник,, Александар Машић, Марија Буганик Прањић, Младен Лунић, Бојан Радић и Стево Хаврељук, чланови.

Усаглашен је одговор на допис Министарства за људска права и избјеглице којим је тражено мишљење и став Савјета у вези са  на Нацртом резолуције о имплементацији Оквирне конвенције за заштиту националних мањина. С тим у вези, Савјет је сагласан и подржава предложени текст Нацрта резолуције.

Такође, Савјет је сагласан и са свим препорукама које су предложене органима власти у Босни и Херцеговини, од стране Савјетодавног комитета Оквирне конвенције за заштиту националних мањина Савјета Европе, а које имају за циљ побољшање примјене Оквирне конвенције.

Савјет је именовао своје представнике у Интерресорну радној групу за израду Трећег извјештаја БиХ о примјени Повеље за регионалне и мањинске језике у БиХ.        Марија Буганик Прањић је предложена за члана, а Весна Темелкоска Вуковић, за замјеника члана поменуте радне групе.