Окончана 21. редовна сједница Народне скупштине

Датум: 
27.04.2022 - 14:45

Народна скупштина Републике Српске усвојила је данас у првом наставку 21. редовне сједнице седам нацрта закона, информацију и  одлуку, те Годишњи извјештај омбудсмана за дјецу за 2021. годину.

Усвојени су нацрти закона: Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о инвестиционим фондовима; Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о превозу у друмском саобраћају Републике Српске; Нацрт закона о измјени и допунама Закона о тржишту хартија од вриједности; Нацрт закона о измјени Закона о ванпарничном поступку; Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о предшколском васпитању и образовању; Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о привредним друштвима; Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о пчеларству.

Народна скупштина усвојила је Информацију о обавезама које за Босну и Херцеговину и Републику Српску проистичу из процеса придруживања Европској унији са прегледом мјера и активности реализованих током 2021. године и Одлуку о прихватању задужења Републике Српске код Свјетске банке – Међународне банке за обнову и развој по Пројекту модернизације водних и санитарних услуга (93020 – BА).

Народна скупштина потврдила ја мандат Слађани Николић (СДС), након што је мандат престао Иванки Марковић даном подношења оставке, 14. марта.

Народна скупштина разријешила је, на лични захтјев, oмбудсмана за дјецу Наталију Петрић и члана Комисије за жалбе Марину Кременовић.

Парламент је усвојио Одлуку о поступку избора судије Уставног суда БиХ којег бира Народна скупштина Републике Српске.

Народна скупштина Републике Српске, у првом дијелу 21. редовне сједнице, 14. априла, усвојила је десет закона, пет нацрта закона и Програм рада парламента за 2022. годину, уз прихваћене амандмане.

Усвојени су закони: Закон о измјенама и допуни Закона о социјалној заштити – по хитном поступку; Закон о Граду Лакташи – по хитном поступку; Закон о измјени и допунама Закона о територијалној организацији Републике Српске – по хитном поступку; Закон о измјенама Уредбе са законском снагом о Kомпензационом фонду Републике Српске – по хитном поступку; Закон о допунама Закона о здравственом осигурању - по хитном поступку; Закона о измјенама и допунама Закона о пореском поступку Републике Српске - по хитном поступку; Закон о измјенама и допунама Закона о подстицајима у привреди Републике Српске – по хитном поступку; Закон о међубанкарским накнадама код платних трансакција на основу платних картица; Закон о измјенама и допунама Закона о унутрашњем платном промету; Закон о културним добрима, уз прихваћени Закључак Клуба посланика ПДП.

Усвојени су нацрти закона: Нацрт закона о геолошким истраживањима; Нацрт закона о здравственој заштити; Нацрт закона о здравственој документацији и евиденцијама у области здравства; Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о заштити становништва од заразних болести; Нацрт закона о основном васпитању и образовању који је упућен у јавну расправу у трајању од 30 дана.

Народна скупштина Републике Српске усвојила је првог дана засједања, у уторак, 12. априла, Закон о измјенама и допуни Закона о социјалној заштити – по хитном поступку.  Парламент се о овој тачки дневног реда изјаснио одмах по оконачању расправе, на захтјев Владе Републике Српске.