Okončana 21. redovna sjednica Narodne skupštine

Datum: 
27.04.2022 - 14:45

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je danas u prvom nastavku 21. redovne sjednice sedam nacrta zakona,  informaciju i odluku, te Godišnji izvještaj ombudsmana za djecu za 2021. godinu.

Usvojeni su nacrti zakona: Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o investicionim fondovima; Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju Republike Srpske; Nacrt zakona o izmjeni i dopunama Zakona o tržištu hartija od vrijednosti; Nacrt zakona o izmjeni Zakona o vanparničnom postupku; Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju; Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima; Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pčelarstvu.

Narodna skupština usvojila je Informaciju o obavezama koje za Bosnu i Hercegovinu i Republiku Srpsku proističu iz procesa pridruživanja Evropskoj uniji sa pregledom mjera i aktivnosti realizovanih tokom 2021. godine i Odluku o prihvatanju zaduženja Republike Srpske kod Svjetske banke – Međunarodne banke za obnovu i razvoj po Projektu modernizacije vodnih i sanitarnih usluga (93020 – BA).

Narodna skupština potvrdila ja mandat Slađani Nikolić (SDS), nakon što je mandat prestao Ivanki Marković danom podnošenja ostavke, 14. marta.

Narodna skupština razriješila je, na lični zahtjev, оmbudsmana za djecu Nataliju Petrić i člana Komisije za žalbe Marinu Kremenović.

Parlament je usvojio Odluku o postupku izbora sudije Ustavnog suda BiH kojeg bira Narodna skupština Republike Srpske.

Narodna skupština Republike Srpske, u prvom dijelu 21. redovne sjednice, 14. aprila,  usvojila je deset zakona, pet nacrta zakona i Program rada parlamenta za 2022. godinu, uz prihvaćene amandmane.

Usvojeni su zakoni: Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o socijalnoj zaštiti – po hitnom postupku; Zakon o Gradu Laktaši – po hitnom postupku; Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srpske – po hitnom postupku; Zakon o izmjenama Uredbe sa zakonskom snagom o Kompenzacionom fondu Republike Srpske – po hitnom postupku; Zakon o dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju - po hitnom postupku; Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poreskom postupku Republike Srpske - po hitnom postupku; Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o podsticajima u privredi Republike Srpske – po hitnom postupku; Zakon o međubankarskim naknadama kod platnih transakcija na osnovu platnih kartica; Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjem platnom prometu; Zakon o kulturnim dobrima, uz prihvaćeni Zaključak Kluba poslanika PDP.

Usvojeni su nacrti zakona: Nacrt zakona o geološkim istraživanjima; Nacrt zakona o zdravstvenoj zaštiti; Nacrt zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva; Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti; Nacrt zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju koji je upućen u javnu raspravu u trajanju od 30 dana.

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je prvog dana zasjedanja, u utorak, 12. aprila, Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o socijalnoj zaštiti – po hitnom postupku.  Parlament se o ovoj tački dnevnog reda izjasnio odmah po okonačanju rasprave, na zahtjev Vlade Republike Srpske.