Окончан први дио Четврте редовне сједнице: Усвојен закон о повећању плата полицијских службеника

Датум: 
18.04.2019 - 13:00

Народна скупштина Републике Српске данас је на Четвртој редовној сједници, по хитном поступку, усвојила Закона о измјени и допуни Закона о платама запослених у Министарству унутрашњих послова Републике Српске којим се увећава плата полицијских службеника са средњом и вишом стручном спремом.

Законом је прописано да полицијски службеници са средњом и вишом стручном спремом добију додатну накнаду од 10 одсто просјечне плате у МУП-у, остварене у протеклом мјесецу.

Народни посланици су усвојили и Закон о заштити од нејонизујућих зрачења, уз прихваћене амандмане клубова посланика.

Усвојен је и Закон о радио - аматеризму у Републици Српској, уз прихваћени амандман Клуба посланика СДС, као и Закон о измјенама Закона о локалној самоуправи.

Парламент је усвојио и Нацрт закона о печатима органа и институција Републике Српске,  Нацрт закона о заштити од пожара, уз закључак о упућивању у стручну расправу у трајању од 30 дана, Нацрт закона о безбједности критичних инфраструктура у Републици Српско и Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о полицији и унутрашњим пословима.

Четврта редовна сједница Народне скупштине Републике Српске биће настављена у уторак, 23. априла 2019. године, у 10.00 часова.

Преостале тачке дневног реда Четврте редовне сједнице:

Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о јавном реду и миру;

Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о оружју и муницији;

Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о уређењу простора и грађењу;

Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о социјалној заштити;

Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о развоју малих и средњих предузећа;

Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о заштити од насиља у породици;

Нацрт стратегије за унапређење положаја старијих лица у Републици Српској за период од 2019. до 2028. године;

Нацрт стратегије за унапређење сексуалног и репродуктивног здравља у Републици Српској (2019 – 2029. године);

Извјештај о раду и извршењу Финансијског плана - Буџета Фонда солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству за период 01.01. - 31.12.2018. године;

Годишњи извјештај Омбудсмана за дјецу за 2018. годину;

Годишњи извјештај о резултатима активности Институције Омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине за 2018. годину;

Приједлог одлуке о прихватању задужења Републике Српске према Свјетској банци-Међународној банци за обнову и развој за додатно финансирање по Пројекту енергетске ефикасности у Босни и Херцеговини  (8906-БА);

Избор и именовања.