Расписан Јавни позив за додјелу акредитација за присуство сједницама Народне скупштине Републике Српске и скупштинских одбора у 2024. години

Датум: 
25.12.2023 - 08:30

На основу члана 23. став 1. алинеја 14, чл. 47. и 118. ст. 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20) објављује се Јавни позив за додјелу акредитација за присуство сједницама Народне скупштине Републике Српске и сједницама одбора Народне скупштине Републике Српске у 2024. години.          

Захтјев за присуство сједницама Народне скупштине Републике Српске могу поднијети удружења Републике Српске која имају статус удружења од јавног интереса која су стекла статус у складу са Законом о удружењима и фондацијама Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 52/01 и 42/05) и Одлуком о додјели статуса удружења од јавног интереса („Службени гласник Републике Српске“, бр. 100/06, 117/10, 7/16 и 43/21).

Захтјев за додјелу акредитације за присуство сједницама одбора Народне скупштине Републике Српске могу поднијети невладине организације, фондације, синдикати и друга удружења грађана (у даљем тексту удружења) регистрована у складу са Законом о удружењима и фондацијама Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 52/01 и 42/05).

Списак скупштинских одбора са надлежностима можете погледати на интернет страници Народне скупштине Републике Српске www.narodnaskupstinars.net .        

На интернет страници Народне скупштине можете преузети формулар за невладине организације, фондације, синдикатe и друга удружења грађана за додјелу акредитације, уз који је неопходно приложити извод из регистра или овјерену копију Рјешења о упису у регистар (ако се удружења пријављују први пут или је дошло до измјена у поменутим актима).

Захтјев се може поднијети најкасније до 27. децембра 2023. године на адресу:         

Народна скупштина Републике Српске

Одсјек за протокол

Трг јасеновачких жртава 1

78000 Бања Лука          

Неблаговремени и непотпуни захтјеви се неће разматрати.

Одобравањем присуства сједницама Народне скупштине или сједницама одбора Народна скупштина Републике Српске не преузима никакву финансијску обавезу према удружењима којима ће додијелити акредитацију.

Јавни позив можете видјети овдје

Образац захтјева можете преузети овдје