Распоред сједница скупштинских одбора за припрему Треће редовне сједнице Народне скупштине Републике Српске

Датум: 
01.06.2023 - 12:30

У оквиру припреме Треће редовне сједнице Народне скупштине Републике Српске, сједнице oдбора Народне скупштине Републике Српске биће одржане овим редослиједом:

1. Законодавни одбор одржаће сједницу у понедјељак, 5. јуна 2023. године у 12 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Овални салон).

На сједници ће се разматрати приједлози и нацрти закона и Приједлог одлуке о прихватању задужења који су предвиђени за Трећу редовну сједницу Народне скупштине Републике Српске.

2. Одбор за питања дјеце, младих и спорта одржаће сједницу у понедјељак, 5. јуна 2023. године у 13 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Сала 3).

На сједници ће се разматрати материјали из приједлога дневног реда Треће редовне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о средњем образовању и васпитању – по хитном поступку;
2. Извјештај о раду и извршењу Ребаланса финансијског плана – Буџета ЈУ Фонд солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству за период 1. 1 – 31. 12. 2022. године;
3. Годишњи извјештај о раду Омбудсмана за дјецу за 2022. годину.

3. Одбор за финансије и буџет одржаће сједницу у понедјељак, 5. јуна 2023. године у 13 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Црвени салон).

На сједници ће се разматрати материјали из приједлога дневног реда Треће редовне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1. Консолидовани извјештај о извршењу Буџета Републике Српске за период 1. 1 – 31. 12. 2022. године;
2. Извјештај о раду и извршењу Ребаланса финансијског плана – Буџета ЈУ Фонд солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству за период 1. 1 – 31. 12. 2022. године;
3. Приједлог одлуке о прихватању задужења Републике Српске код Свјетске банке – Међународне банке за обнову и развој за други пројекат подршке запошљавању (WБ ИБРД 9381-БА).

4. Одбор за образовање, науку, културу и информисање одржаће сједницу у понедјељак, 5. јуна 2023. године у 14 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Сала 6).

На сједници ће се разматрати материјали из приједлога дневног реда Треће редовне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о средњем образовању и васпитању – по хитном поступку;
2. Нацрт закона о очувању културног и историјског насљеђа Светог манастира Хиландар – приједлог предсједника Републике.

5. Одбор за борачко-инвалидску заштиту одржаће сједницу у понедјељак, 5. јуна 2023. године у 14 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Сала 3).

На сједници ће се разматрати материјали из приједлога дневног реда Треће редовне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1. Годишњи извјештај Високог судског и тужилачког савјета Босне и Херцеговине за 2022. годину;
2. Годишњи извјештај о резултатима активности Институције омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине за 2022. годину.

6. Одбор за привреду  одржаће сједницу у понедјељак, 5. јуна 2023. године у 15 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Црвени салон).

На сједници ће се разматрати материјали из приједлога дневног реда Треће редовне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1. Извјештај о раду и финансијски извјештај Комисије за концесије за 2022. годину;
2. Приједлог одлуке о критеријумима за оцјену степена развијености јединица локалне самоуправе у Републици Српској.

7. Одбор једнаких могућности одржаће сједницу у понедјељак, 5. јуна 2023. године у 16 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Сала 3).

На сједници ће се разматрати материјали из приједлога дневног реда Треће редовне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1. Годишњи извјештај о раду Омбудсмана за дјецу за 2022. годину;
2. Годишњи извјештај о резултатима активности Институције омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине за 2022. годину.

8. Одбор за политички систем, правосуђе и управу одржаће сједницу у понедјељак, 5. јуна 2023. године у 16 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Сала 6).

На сједници ће се разматрати материјали из приједлога дневног реда Треће редовне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1. Приједлог Резолуције о заштити Срба на Косову и о територијалном интегритету и суверенитету Републике Србије – приједлог др Ненада Стевандића, предсједника Народне скупштине;
2. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о извршењу кривичних и прекршајних санкција Републике Српске;
3. Нацрт закона о допуни Закона о спречавању сукоба интереса у органима власти Републике Српске;
4. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о прекршајима Републике Српске;
5. Годишњи извјештај о раду Омбудсмана за дјецу за 2022. годину;
6. Годишњи извјештај Високог судског и тужилачког савјета Босне и Херцеговине за 2022. годину;
7. Годишњи извјештај о резултатима активности Институције омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине за 2022. годину;
8. Информација о одлукама о помиловању у 2022. години;
9. Приједлог одлуке о критеријумима за оцјену степена развијености јединица локалне самоуправе у Републици Српској.

9. Одбор за безбједност одржаће сједницу у понедјељак, 5. јуна 2023. године у 13 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Сала 5).

На сједници ће се разматрати материјали из приједлога дневног реда Треће редовне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о полицији и унутрашњим пословима – по хитном поступку;
2. Консолидовани извјештај о извршењу Буџета Републике Српске за период 1. 1 – 31. 12. 2022. године;
3. Извјештај о раду Министарства унутрашњих послова за 2022. годину.

10. Одбор за заштиту животне средине одржаће сједницу у уторак, 6. јуна 2023. године у 8.30 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Сала 4).

На сједници ће се разматрати материјал:

1. Информација о одржаној тематској сједници под називом „Активности надлежних институција Републике Српске и БиХ поводом намјере Републике Хрватске да одлаже радиоактивни и нуклеарни отпад на локацији Трговска гора у непосредној близини границе са Републиком Српском и БиХ“.

11. Одбор за локалну самоуправу одржаће сједницу у уторак, 6. јуна 2023. године у 8.30 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Сала 6).

На сједници ће се разматрати материјали из приједлога дневног реда Треће редовне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1. Нацрт закона о допуни Закона о спречавању сукоба интереса у органима власти Републике Српске;
2. Приједлог одлуке о критеријумима за оцјену степена развијености јединица локалне самоуправе у Републици Српској.

12. Радно тијело Народне скупштине Републике Српске које врши надзор над прикупљањем и расподјелом средстава Фонда солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреде дјеце у иностранству одржаће сједницу у уторак, 6. јуна 2023. године у 9 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Сала 3).

На сједници ће се разматрати материјал из приједлога дневног реда Треће редовне сједнице, а који је у надлежности Одбора:

1. Извјештај о раду и извршењу Ребаланса финансијског плана – Буџета ЈУ Фонд солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству за период 1. 1 – 31. 12. 2022. године.

13. Одбор за представке, приједлоге и друштвени надзор одржаће сједницу у сриједу, 7. јуна 2023. године у 9 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске  (Сала 51).

За сједницу је предложен дневни ред:

1. Усвајање записника са 2. сједнице Одбора;
2. Годишњи извјештај о резултатима активности Институције омбудсмана за људска права Босне и Херцеговине за 2022. годину;
3. Годишњи извјештај о раду Омбудсмана за дјецу за 2022. годину;
4. Заузимање ставова Одбора по притужбама грађана, а на основу приспјелих информација надлежних институција којима се Одбор обратио;
5. Разматрање представки и приједлога грађана и организација;
6. Остала питања.