Распоред сједница скупштинских одбора и радних тијела за припрему 18. редовне сједнице Народне скупштине Републике Српске

Датум: 
24.09.2021 - 10:00
 1. Законодавни одбор одржаће сједницу у понедјељак, 27. септембра 2021. године у 12.30 часова,  у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Овални салон).

На сједници ће се разматрати приједлози и нацрти закона и приједлог одлуке који су предвиђени за Осамнаесту редовну сједницу Народне скупштине Републике Српске.

 1. Одбор за финансије и буџет одржаће сједницу у понедјељак, 27. септембра 2021. године у 13.00 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Мала сала).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Осамнаесте редовне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

 1. Приједлог ребаланса Буџета Републике Српске за 2021. годину - по хитном поступку;
 2. Приједлог закона о измјенама Закона о извршењу буџета Републике Српске за 2021. годину - по хитном поступку;
 3. Приједлог закона о измјенама Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске - по хитном поступку;
 4. Нацрт закона о фискализацији;
 5. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о Пензијском резервном фонду Републике Српске;
 6. Програм фискалне консолидације;
 7. Приједлог одлуке о измјени Одлуке о износу гаранција које може издати Република Српска у 2021. години;
 8. Информација о дугу са стањем на дан 31. 12. 2020. године;
 9. Извјештаји Фискалног савјета Републике Српске:

а) Извјештај Фискалног савјета Републике Српске о спровођењу Закона о фискалној одговорности у Републици Српској за 2020. годину;

 б) Извјештај о раду Фискалног савјета Републике Српске за период 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020. године;

 1. Извјештај о стању у банкарском систему Републике Српске за период 1. 1. 2020 - 31. 12. 2020. године и Извјештај о пословању и резултатима рада са финансијским извјештајем Агенције за банкарство Републике Српске за период од 1. 1. 2020. до 31. 12. 2020. године; 
 1. Извјештаји Агенције за осигурање Републике Српске:

а) Извјештај о стању сектора осигурања у Републици Српској за период од 1. 1. 2020. до 31. 12. 2020. године;

б) Извјештај о раду Агенције за осигурање Републике Српске за период од 

       1. 1. 2020. до 31. 12. 2020. године;

 в) Извјештај о финансијском пословању Агенције за осигурање Републике Српске за период од 1. 1. 2020. до 31. 12. 2020. године;

 1. Извјештаји Комисије за хартије од вриједности Републике Српске:

а) Извјештај Комисије за хартије од вриједности Републике Српске о стању на тржишту хартија од вриједности за 2020. годину;

б) Извјештај о раду Комисије за хартије од вриједности Републике Српске за 2020. годину;

в) Извјештај Комисије за хартије од вриједности Републике Српске о финансијском пословању за период 1. 1 – 31. 12. 2020. године;

 1. Извјештај о раду и пословању Гарантног фонда Републике Српске а.д. Бања Лука за 2020. годину;
 2. а) Извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о проведеној финансијској ревизији Консолидованог годишњег финансијског извјештаја за кориснике буџета Републике Српске за период 1. 1 -31. 12. 2020. године.
 1. Одбор за борачко-инвалидску заштиту одржаће сједницу у понедјељак, 27. септембра 2021. године у 14.00 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Црвени салон).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјал из дневног реда Осамнаесте редовне сједнице, а који је у надлежности Одбора:

 1. Приједлог ребаланса Буџета Републике Српске за 2021. годину - по хитном поступку.  
 1. Одбор за привреду одржаће сједницу у понедјељак 27. септембра 2021. године у 15.00 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Овални салон).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Осамнаесте редовне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

 1. Приједлог ребаланса Буџета Републике Српске за 2021. годину - по хитном поступку;
 2. Приједлог закона о заштити од узнемиравања на раду;
 3. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о заштити потрошача у Републици Српској;
 4. Нацрт закона о фискализацији;
 5. Нацрт закона о обновљивим изворима енергије;
 6. Нацрт закона о допуни Закона о Фонду за развој и запошљавање Републике Српске;
 7. Приједлог одлуке о изради зонинг планова урбаних зона подручја посебне намјене „Клековача“;
 8. Извјештај Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске о раду за 2020. годину.
 1. Одбор за европске интеграције и регионалну сарадњу одржаће сједницу у понедјељак, 27. септембра 2021. године у 15.00 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Мала сала).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Осамнаесте редовне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

 1. Приједлог закона о заштити од узнемиравања на раду;
 2. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о заштити потрошача у Републици Српској;
 3. Нацрт закона о обновљивим изворима енергије.
 1. Одбор за образовање, науку, културу и информисање, одржаће сједницу у понедјељак, 27. септембра 2021. године у 16.00 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Мала сала).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Осамнаесте редовне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

 1. Нацрт закона о образовању одраслих;
 2. Нацрт закона о музејској дјелатности.  
 1. Одбор за трговину и туризам одржаће сједницу у понедјељак, 27. септембра 2021. године у 16.00 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Црвени салон).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Осамнаесте редовне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

 1. Приједлог ребаланса Буџета Републике Српске за 2021. годину - по хитном поступку;
 2. Приједлог закона о измјенама Закона о извршењу буџета Републике Српске за 2021. годину - по хитном поступку;
 3. Приједлог закона о заштити од узнемиравања на раду;
 4. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о заштити потрошача у Републици Српској;
 5. Нацрт закона о фискализацији;
 6. а) Извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о проведеној финансијској ревизији Консолидованог годишњег финансијског извјештаја за кориснике буџета Републике Српске за период 1. 1 - 31. 12.  2020. године.

 

 1. Одбор за здравство, рад и социјалну политику одржаће сједницу у понедјељак, 27. септембра 2021. године у 17.00 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Овални салон).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Осамнаесте редовне редовне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

 1. Приједлог закона о заштити од узнемиравања на раду;
 2. Нацрт закона о допуни Закона о Фонду за развој и запошљавање Републике Српске;
 3. Извјештај Одбора за борачко-инвалидску заштиту о одржаној тематској сједници под називом „Стање у области борачко-инвалидске заштите у Републици Српској“.

 

 1. Одбор за политички систем, правосуђе и управу одржаће сједницу у понедјељак, 27. септембра 2021. године у 18.00 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Црвени салон).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Осамнаесте редовне редовне  сједнице, а који су у надлежности Одбора:

 1. Приједлог одлуке о изради зонинг планова урбаних зона подручја посебне намјене „Клековача“;
 2. а) Извјештај о раду Републичке комисије за утврђивање сукоба интереса у  органима власти Републике Српске о раду за 2020. годину;

     б) Извјештај Комисије за жалбе о раду за период 1. 1 – 31. 12. 2020. године.

 

 1. Одбор за праћење стања у области пензијско-инвалидског осигурања, одржаће сједницу у понедјељак 27. септембра 2021. године у 18.30 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Овални салон).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Осамнаесте редовне редовне  сједнице, а који су у надлежности Одбора:

 1. Приједлог ребаланса Буџета Републике Српске за 2021. годину - по хитном поступку;
 2. Приједлог закона о измјенама Закона о извршењу буџета Републике Српске за 2021. годину - по хитном поступку;
 3. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о Пензијском резервном фонду Републике Српске.

 

 1. Одбор за безбједност одржаће сједницу у понедјељак, 27. септембра 2021. године у 18.30 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Мала сала).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјал из дневног реда Осамнаесте редовне редовне сједнице, а који је у надлежности Одбора:

 1. Приједлог ребаланса Буџета Републике Српске за 2021. годину - по хитном поступку.

 

 1. Одбор за заштиту права избјеглица, расељених лица и повратника одржаће сједницу у уторак, 28. септембра 2021. године у 9.00 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Сала број 6).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјал из дневног реда Осамнаесте редовне  сједнице, а који је у надлежности Одбора:

 1. Приједлог ребаланса Буџета Републике Српске за 2021. годину - по хитном поступку.

 

 1. Одбор за пољопривреду, шумарство и водопривреду одржаће сједницу у уторак, 28. септембра 2021. године у 9.30 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Сала број 4).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјал из дневног реда Осамнаесте редовне  сједнице, а који је у надлежности Одбора:

 1. Приједлог закона о измјени Закона о сјемену пољопривредног биља. 

 

 1. Одбор за заштиту животне средине одржаће сједницу у уторак, 28. септембра 2021. године у 9.30 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Црвени салон).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Осамнаесте редовне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

 1. Нацрт закона о обновљивим изворима енергије;
 2. Приједлог одлуке о изради зонинг планова урбаних зона подручја посебне намјене „Клековача“.