Распоред сједница скупштинских одбора и радних тијела за припрему 20. редовне сједнице Народне скупштине Републике Српске

Датум: 
03.02.2022 - 14:45

У оквиру припреме Двадесете редовне сједнице Народне скупштине Републике Српске, сједнице одбора Народне скупштине Републике Српске, одржаће се по сљедећем редослиједу: 

 1. Законодавни одбор,одржаће сједницу у понедјељак, 7. фебруара 2022. године у 12.30 часова,  у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Овални салон).

На сједници ће се разматрати приједлози и нацрти закона који су предвиђени за Двадесету редовну сједницу Народне скупштине Републике Српске.

 1. Одбор за финансије и буџет одржаће сједницу у понедјељак, 7. фебруара 2022. године у 13 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Црвени салон).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Двадесете редовне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

 1. Приједлог закона о допуни Закона о тржишту хартија од вриједности, по хитном поступку;
 2. Приједлог закона о фискализацији;
 3. Извјештај о пословању Инвестиционо-развојне банке Републике Српске а. д. Бањалука и фондова за 2020. годину са извјештајем независног спољног ревизора;
 4. Извјештај о раду Правобранилаштва Републике Српске 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020. године;
 5. Давање сагласности на Правилник о платама у Институцији омбудсмана за дјецу.
 1. Одбор за европске интеграције и регионалну сарадњу одржаће сједницу у понедјељак, 7. фебруара 2022. године у 15 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Мала сала).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Двадесете редовне сједнице, а који су  у надлежности Одбора:

 1. Приједлог закона о обновљивим изворима енергије;
 2. Нацрт закона о аудио-визуелним дјелатностима.
 1. Одбор за трговину и туризам одржаће сједницу у понедјељак, 7. фебруара 2022. године у 16 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Црвени салон).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјал из дневног реда Двадесете редовне сједнице, а који је  у надлежности Одбора:

 1. Приједлог закона о фискализацији.
 1. Одбор за образовање, науку, културу и информисање одржаће сједницу у уторак, 8. фебруара 2022. године у 9 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Овални салон).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјал из дневног реда Двадесете редовне редовне  сједнице, а који је у надлежности Одбора:

 1. Нацрт закона о аудио-визуелним дјелатностима.
 1. Одбор за заштиту животне средине одржаће сједницу у утотак, 8. фебруара 2022. године у 9 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Црвени салон).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Двадесете редовне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

 1. Приједлог закона о обновљивим изворима енергије;
 2. Приједлог одлуке о усвајању Зонинг плана подручја посебне намјене „Аеродром Требиње“.
 1. Одбор  једнаких могућности одржаће сједницу у уторак, 8. фебруара 2022. године у 9.30 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Сала број 3).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјал из дневног реда Двадесете редовне редовне  сједнице, а који је у надлежности Одбора:

 1. Специјални извјештај Институције омбудсмана за људска права Босне и Херцеговине о говору мржње у Босни и Херцеговини.