Raspored sjednica skupštinskih odbora i radnih tijela za pripremu 20. redovne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske

Datum: 
03.02.2022 - 14:45

U okviru pripreme Dvadesete redovne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, sjednice odbora Narodne skupštine Republike Srpske, održaće po sljedećem redoslijedu:

    Zakonodavni odbor održaće sjednicu u ponedjeljak, 7. februara 2022. godine u 12.30 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (Ovalni salon).

Na sjednici će se razmatrati prijedlozi i nacrti zakona koji su predviđeni za Dvadesetu redovnu sjednicu Narodne skupštine Republike Srpske.

    Odbor za finansije i budžet održaće sjednicu u ponedjeljak, 7. februara 2022. godine u 13 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (Crveni salon).

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali iz dnevnog reda Dvadesete redovne sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

    Prijedlog zakona o dopuni Zakona o tržištu hartija od vrijednosti, po hitnom postupku;
    Prijedlog zakona o fiskalizaciji;
    Izvještaj o poslovanju Investiciono-razvojne banke Republike Srpske a. d. Banjaluka i fondova za 2020. godinu sa izvještajem nezavisnog spoljnog revizora;
    Izvještaj o radu Pravobranilaštva Republike Srpske 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020. godine;
    Davanje saglasnosti na Pravilnik o platama u Instituciji ombudsmana za djecu.

    Odbor za evropske integracije i regionalnu saradnju održaće sjednicu u ponedjeljak, 7. februara 2022. godine u 15 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (Mala sala).

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali iz dnevnog reda Dvadesete redovne sjednice, a koji su  u nadležnosti Odbora:

    Prijedlog zakona o obnovljivim izvorima energije;
    Nacrt zakona o audio-vizuelnim djelatnostima.

    Odbor za trgovinu i turizam održaće sjednicu u ponedjeljak, 7. februara 2022. godine u 16 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (Crveni salon).

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijal iz dnevnog reda Dvadesete redovne sjednice, a koji je  u nadležnosti Odbora:

    Prijedlog zakona o fiskalizaciji.

    Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu i informisanje održaće sjednicu u utorak, 8. februara 2022. godine u 9 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (Ovalni salon).

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijal iz dnevnog reda Dvadesete redovne redovne  sjednice, a koji je u nadležnosti Odbora:

    Nacrt zakona o audio-vizuelnim djelatnostima.

    Odbor za zaštitu životne sredine održaće sjednicu u utotak, 8. februara 2022. godine u 9 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (Crveni salon).

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali iz dnevnog reda Dvadesete redovne  sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

    Prijedlog zakona o obnovljivim izvorima energije;
    Prijedlog odluke o usvajanju Zoning plana područja posebne namjene „Aerodrom Trebinje“.

    Odbor  jednakih mogućnosti održaće sjednicu u utorak, 8. februara 2022. godine u 9.30 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (Sala broj 3).

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijal iz dnevnog reda Dvadesete redovne redovne  sjednice, a koji je u nadležnosti Odbora:

    Specijalni izvještaj Institucije ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine o govoru mržnje u Bosni i Hercegovini.