Сједница Независног одбора Народне скупштине

Датум: 
09.02.2024 - 11:00

Трећа сједница Независног одбора Народне скупштине Републике Српске за избор директора и замјеника директора Полиције Републике Српске одржана је у уторак, 6. фебруара 2024. године са почетком у 14.30 часова у просторијама Народне скупштине Републике Српске.

На сједници су учествовали представници Делегације Европске уније у БиХ и Канцеларије специјалног представника Европске уније у БиХ, који су чланове Независног одбора упознали са својим радом, који се огледа у многим активностима, а највише у праћењу рада независних одбора на свим нивоима власти у БиХ.

Овом приликом је указано на примјере добре праксе, као и на приједлоге за будућу сарадњу представника Делегације Европске уније у БиХ и Канцеларије специјалног представника Европске уније у БиХ са члановима Независног одбора, а који се односе на: успостављање сарадње и дијељење добрих пракси са другим независним одборима, одређивање минималних критеријума за избор директора полиција, годишњи план рада независних одбора и сл.

Посебан акценат на састанку је стављен на Извјештај Европске комисије о БиХ за 2023.годину у којем се у поглављу 24 Правда, слобода и безбједност дају препоруке за избор директора полиције, односно за сам рад независних одбора. У вези са наведеним, Одбор је прихватио понуђену сарадњу и подршку Делегације Европске уније у БиХ и Канцеларије специјалног представника Европске уније у БиХ за унапређење свог рада и дјеловања, а посебно подршку за испуњење препорука из Извјештаја Европске комисије о БиХ за 2023. годину у дијелу који се односи на рад и надлежности Независног одбора.