Sjednica Nezavisnog odbora Narodne skupštine

Datum: 
09.02.2024 - 11:00

Treća sjednica Nezavisnog odbora Narodne skupštine Republike Srpske za izbor direktora i zamjenika direktora Policije Republike Srpske održana je u utorak, 6. februara 2024. godine sa početkom u 14.30 časova u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske.

Na sjednici su učestvovali predstavnici Delegacije Evropske unije u BiH i Kancelarije specijalnog predstavnika Evropske unije u BiH, koji su članove Nezavisnog odbora upoznali sa svojim radom, koji se ogleda u mnogim aktivnostima, a najviše u praćenju rada nezavisnih odbora na svim nivoima vlasti u BiH.

Ovom prilikom je ukazano na primjere dobre prakse, kao i na prijedloge za buduću saradnju predstavnika Delegacije Evropske unije u BiH i Kancelarije specijalnog predstavnika Evropske unije u BiH sa članovima Nezavisnog odbora, a koji se odnose na: uspostavljanje saradnje i dijeljenje dobrih praksi sa drugim nezavisnim odborima, određivanje minimalnih kriterijuma za izbor direktora policija, godišnji plan rada nezavisnih odbora i sl.

Poseban akcenat na sastanku je stavljen na Izvještaj Evropske komisije o BiH za 2023.godinu u kojem se u poglavlju 24 Pravda, sloboda i bezbjednost daju preporuke za izbor direktora policije, odnosno za sam rad nezavisnih odbora. U vezi sa navedenim, Odbor je prihvatio ponuđenu saradnju i podršku Delegacije Evropske unije u BiH i Kancelarije specijalnog predstavnika Evropske unije u BiH za unapređenje svog rada i djelovanja, a posebno podršku za ispunjenje preporuka iz Izvještaja Evropske komisije o BiH za 2023. godinu u dijelu koji se odnosi na rad i nadležnosti Nezavisnog odbora.