Сједница Одбора за ревизију

Датум: 
16.10.2017 - 18:00
Одбор за ревизију Народне скупштине Републике Српске одржао је 16. октобра 2017. године сједницу. Сједници Одбора су присуствовали Зоран Пологош, предсједник Одбора, Марко Видаковић, замјеник предсједника; Жељка Стојичић, Данијела Мрда, Адмир Чавка, Славко Глигорић и Миланко Михајилица. Сједници нису присуствовали чланови Одбора Душан Берић и Драган Ристић. Усвајању дневног реда претходила је дискусија у којој су учествовали Миланко Михајилица, Марко Видаковић, Адмир Чавка, Жељка Стојичић и Зоран Пологош. Након дискусије усвојен је дневни ред са три тачке.
1. Усвајање записника са Двадесет треће сједнице;
2. а) Извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о проведеној финансијској ревизији Консолидованог годишњег финансијског извјештаја за кориснике буџета Републике Српске за период 01.01 - 31.12.2016. године;
б) Годишњи ревизорски извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске за 2017. годину;
3. Текућа питања.

Након усвајања записника са Двадесет треће сједнице Одбора чланови Одбора дискутовали су о Извјештају Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о проведеној финансијској ревизији Консолидованог годишњег финансијског извјештаја за кориснике буџета Републике Српске за период 01.01 - 31.12.2016. године и о Годишњем ревизорском извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске за 2017. годину. У дискусији су учествовали посланици Миланко Михајилица, Марко Видаковић, Жељка Стојичић, Адмир Чавка, Зоран Пологош и Славко Глигорић. Чланови Одбора су већином гласова, са пет гласова "за" (Марко Видаковић, Данијела Мрда Жељка Стојичић Адмир Чавка) и са један глас "против" (Зоран Пологош) заузели став да се Извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о проведеној финансијској ревизији Консолидованог годишњег финансијског извјештаја за кориснике буџета Републике Српске за период 01.01 - 31.12.2016. године и Годишњи ревизорски извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске за 2017. годину упућују у даљу скупштинску процедуру.

Издвојено мишљење у вези са заузетим ставом Одбора, у складу са чланом 48. став 3. Пословника Народне скупштине Републике Српске и чланом 19. став 3. Пословника о раду Одбора за ревизију, имао је Миланко Михајилица, у којем је навео да сматра да је направљено неколико грешака у протеклом периоду због чега се и дошло у ситуацију да Република Српска нема Главног ревизора и замјеника Главног ревизора, те да није покренута законом предвиђена процедура за избор новог руководства. Оспорава притиске на Главну службу за ревизију јавног сектора и њену независност, због којих су поднесене оставке, а Народна скупштина Републике Српске је доведена у ситуацију да нема овлаштеног лица за представљање Извјештаја Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о проведеној финансијској ревизији Консолидованог годишњег финансијског извјештаја за кориснике буџета Републике Српске за период 01.01 - 31.12.2016. године и Годишњег ревизорског извјештаја Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске за 2017. годину. Након захтјева за издвајањем мишљења господин Михајилица је напустио сједницу.
На основу члана 48. став 5. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број: 31/11 и 34/14) за извјестиоца је одређен предсједник Одбора.