Tринаеста редовна сједница Народне скупштине почиње у уторак, 1. децембра

Датум: 
20.11.2020 - 13:00

Колегијум Народне скупштине Републике Српске одлучио је данас да 13. редовна сједница Народне скупштине Републике започне у уторак, 1.12.2020. године, у 10 часова. (сала за пленарне сједнице парламента).

Колегијум је усвојио Приједлог дневног реда од 12 тачака.

Приједлог дневног реда

1.         Посланичка питања и одговори – ''Актуелни час'';

2.         Извјештај о привременом одступању консолидованог буџетског дефицита од фискалних правила;

3.         Приједлог другог ребаланса Буџета Републике Српске за 2020. годину - по хитном поступку;

4.         Приједлог закона о измјенама Закона о извршењу Буџета Републике Српске за 2020. годину - по хитном поступку;

5.         Приједлог закона о допуни Закона о посебним републичким таксама - по хитном поступку;

6.         Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о комуналним таксама - по хитном поступку;

7.         Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о административним таксама - по хитном поступку;

8.         Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о порезу на доходак - по хитном поступку;

9.         Приједлог закона о факторингу;

10.       Нацрт закона о стицању статуса самосталног умјетника и самосталног стручњака у култури;

11.       Извјештаји по основу Закона о фискалној одговорности у Републици Српској:

а) Извјештај Фискалног савјета Републике Српске о спровођењу Закона о фискалној одговорности у Републици Српској за 2019. годину;

б) Извјештај Фискалног савјета Републике Српске о раду за период 1.1.2019. – 31.12.2019. године.

           12. Избор и именовања.

Колегијум се сложио да се упути позив о присуству сједницама Народне скупштине и сједницама одбора представницима невладиних организација, удружења, синдиката и других субјеката у 2021. години. Рок за подношење захтјева требало би да траје од 15. децембра.