Генерални секретар Народне скупштине на састанку у Парламентарној скупштини БиХ, 10.05.2017.