Generalni sekretar Narodne skupštine na sastanku u Parlamentarnoj skupštini BiH, 10.05.2017.