Седма посебна сједница Народне скупштине Републике Српске, 21.6.2023.